Geef me een minuut tegen racisme

Een campagne tegen hokjesdenken

20 maart 2017
Artikel
Auteur(s): Sharyfah Bhageloe
Rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie organiseerden Unia en de stad Leuven het event 'Street art tegen racisme'. Jongeren kregen een minuut om de strijd tegen racisme aan te gaan.

Het Europees Hof heeft recent nog besloten dat een werkgever een hoofddoek en andere religieuze uitingen mag verbieden op de werkvloer en stimuleert daarmee indirect een homogener beeld van de samenleving. Unia en de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen Leuven organiseren daarentegen een evenement waar anders zijn niet wordt onderdrukt, maar mensen juist bewust worden gemaakt van de diversiteit in de samenleving.

#geefme1minuut

‘Enerzijds zijn er straatfestivals in dertien centrumsteden van Vlaanderen', aldus Lies van Cleynenbreugel, lokale medewerker van Unia. 'Anderzijds is er de nationale campagne #geefme1minuut, waarin we jongeren oproepen zich uit te spreken via sociale media, om met eigen verhalen te komen, om vanuit zichzelf aan de samenleving te laten zien wat racisme met iemand doet.'

‘Met het evenement 'Street art tegen racisme' willen we aantonen dat er zoveel vooroordelen zijn', vertelt van Cleynenbreugel. 'Iedereen zit eigenlijk constant vol vooroordelen. Dat is normaal, dat maakt het leefbaar voor ons. Mensen reduceren de werkelijkheid.’

'Iedereen zit constant vol vooroordelen: mensen reduceren de werkelijkheid en daar moeten ze zich van bewust zijn'

Lies van Cleynenbreugel, lokale medewerker Unia Leuven

'Met #geefme1minuut willen we mensen vragen om zich hier bewust van te zijn', meent de Unia-medewerker. Enkel zo kunnen ze anderen op een meer neutrale manier benaderen. Kijk voorbij wat je nu ziet. Het is een campagne tegen 'hokjesdenken', tegen vooroordelen.’

‘De voorgaande jaren hebben we brede sensibiliseringscampagnes georganiseerd, maar dit jaar richten we ons specifiek op jongeren. We hebben ook scholen en jongerenorganisaties aangeschreven, met de bedoeling dat jongeren zelf eens het woord kunnen nemen in de strijd tegen racisme', besluit van Cleynenbreugel.

De straten op

Ondanks het prominent maatschappelijke thema was het aantal bezoekers op 'Street art tegen racisme' beperkt. Toch was de sfeer gemoedelijk. Op het evenement vielen muzikale optredens en slam poetry te bewonderen. Ook konden mensen karikaturen, buttons en zeefdrukken maken met anti-racismestatements.

Of de organisatoren erin zijn geslaagd, om een event specifiek voor jongeren op te zetten, is betwistbaar. Het publiek bestond uit mensen van allerlei leeftijden. Desalniettemin werden de optredens wel voornamelijk door kinderen en jongeren gegeven.

Omdat het traditie is om rond de dag tegen racisme een straatevenement te organiseren, zal dit ook volgend jaar plaatsvinden. 'Wij zullen elk jaar opnieuw een dergelijk evenement organiseren met de stad Leuven en waarschijnlijk ook met dezelfde hashtag.’