Studentenraad KU Leuven stapt uit VVS

"Dit is niet hoe wij vertegenwoordiging zien"

09 May 2016
Artikel
De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) stapt uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). De zoveelste voorgestelde hervorming is niet aanvaardbaar voor Stura.

Deze vrijdag stemde de Algemene Vergadering van Stura om uit VVS te stappen. De voorgestelde hervormingen kwamen er naar aanleiding van verschillende problemen vorig jaar.

Die hervormingen volstaan echter niet volgens Joris Gevaert, voorzitter van de Stura. “De hervorming die nu voorligt is onverzoenbaar met onze principes.”

"Wij waren eigenlijk verrast door het nieuws, omdat de Stura mee aan tafel gezeten heeft bij het schrijven van de hervormingen," reageert Jonathan Hooft, voorzitter van VVS.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zal de vertegenwoordigers van de Studentenraad KULeuven uitnodigen om zicht te krijgen op hun beslissing en te luisteren naar mogelijke oplossingen. "Ook met VVS zal hierover overleg gepleegd worden. Een sterke studentenvertegenwoordiging is namelijk in het voordeel van ons hoger onderwijs en alle studenten in Vlaanderen,” aldus Crevits.

"De emmer is al 2 jaar aan het overlopen"

Joris Gevaert, voorzitter Stura

VVS vertegenwoordigt het grootste aantal studenten in België. Ze overkoepelt alle studentenraden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Dat hogescholen mee kunnen beslissen over materie die enkel universiteitsgebonden is, is voor de Studentenraad KU Leuven een ander heikel punt.

“Dit is niet hoe wij vertegenwoordiging zien, als Studentenraad doen wij hard ons best om op een goede manier de stem van de student te laten horen,” aldus Gevaert. “De emmer is al 2 jaar aan het overlopen. Dat VVS zich eenzijdig achter de recente acties van de hogescholen schaarde was de druppel.”

"Wij staan daar nog altijd achter", stelt Hooft. "Wij vonden dat een normale reactie om de vraag van de hogescholen te steunen. Wij hadden dezelfde boodschap ook al gebracht."

Maar ook de werking van VVS als organisatie is problematisch voor Gevaert: “Er is bijvoorbeeld geen ruimte voor discussie op de AV. Als je een punt wil aandragen moet dat lang op voorhand worden doorgestuurd."

Stexit op Vlaams niveau

De Studentenraad vertegenwoordigt 56.000 studenten. De VVS verliest bijgevolg een groot deel van haar studenten. "Wij vinden dat heel jammer natuurlijk," vertelt Hooft. "We kunnen niet meer spreken in naam van de Leuvense studenten, maar we gaan de Vlaamse studenten blijven vertegenwoordigen". Volgens Hooft verliest de VVS haar legitimiteit niet als de Stura haar verlaat.

"Aangezien er zo'n 217.000 studenten zijn in Vlaanderen is er ook nood aan een legitieme vertegenwoordiging op Vlaams niveau. Het is aan de studenten om dat goed te organiseren,” benadrukt Crevits. “Ik roep dan ook alle studenten en studentenraden op om de geboden kansen op inspraak en vertegenwoordiging ten volle op te nemen, op alle niveaus."

De Studentenraad KU Leuven verwoordt haar standpunt als volgt in een officiële mededeling:

“De Algemene Vergadering van de Studentenraad KU Leuven ziet dan ook geen heil in een verdere deelname aan VVS en acht het noodzakelijk andere mogelijkheden te onderzoeken om de vertegenwoordiging van haar studenten in Vlaanderen te garanderen.”

"Dit is niet hoe wij vertegenwoordiging zien"

Joris Gevaert, voorzitter Stura

In 2006 stapte LOKO, waar later Stura uit ontsproot, al uit de VVS. Dat gebeurde twee jaar daarvoor ook al, en in de jaren ‘80 gaf het zelfs de aanleiding tot het oprichten van een alternatieve overkoepelende structuur. De vraag is nu of de Stura zelf op zoek zal gaan naar een alternatief voor de overkoepelende structuur van de VVS.

"Ik weet niet wat zij als alternatieven zien, maar ik hoop dat we tot een samenwerking kunnen komen, want het zijn en blijven Vlaamse studenten", alsnog Hooft.

Het integrale persbericht van de Studentenraad KU Leuven:

Onderwerp: Studentenraad KU Leuven beëindigt deelname aan Vlaamse Vereniging van Studenten
Datum: 9 mei 2016

Auteur: Joris Gevaert (voorzitter), Kevin Seurs

Leuven - Naast het vertegenwoordigen van de studenten in de verschillende raden van de KU Leuven ziet de Studentenraad KU Leuven het als één van haar kerntaken om de stem van de bijna 56.000 studenten aan de KU Leuven ook in Vlaanderen gehoor te geven. Daarom draagt de Studentenraad KU Leuven overleg met de verschillende studentenraden hoog in het vaandel.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) moet de stem van alle Vlaamse studenten hoger onderwijs zijn. In de huidige structuur wordt echter te vaak op tegenstrijdige belangen gestoten. Met name het ontbreken van een duidelijke afbakening bij discussies over materie die enkel hogeschool- of universiteitsgebonden is, doet de stem van de effectieve stakeholders meer dan eens op de achtergrond verdwijnen.

De Studentenraad KU Leuven heeft steeds geloofd in het VVS-project als manier om de stem van alle studenten hoger onderwijs in Vlaanderen op een daadkrachtige manier te laten klinken. Na de aanslepende problemen van vorig academiejaar heeft de Studentenraad KU Leuven echter geoordeeld dat een grondige hervorming van VVS nodig was.

De Studentenraad KU Leuven heeft dit jaar daarom op een actieve en constructieve manier mee proberen werken aan een hervorming die van VVS opnieuw een organisatie voor alle studentenraden zou maken. De hervorming die de werkgroep voorstelde en die gedragen wordt door een meerderheid van de Algemene Vergadering van VVS, is echter niet te verzoenen met de waarden die de Studentenraad KU Leuven uitdraagt en die aan de basis liggen van haar eigen werking.

De visie van de Studentenraad KU Leuven op studentenvertegenwoordiging op Vlaams niveau lijkt niet verzoenbaar met die van andere leden van VVS. De Algemene Vergadering van de Studentenraad KU Leuven ziet dan ook geen heil in een verdere deelname aan VVS en acht het noodzakelijk andere mogelijkheden te onderzoeken om de vertegenwoordiging van haar studenten in Vlaanderen te garanderen.

Joris Gevaert

Voorzitter Studentenraad KU Leuven

Het artikel over LOKO die in 2006 uit de VVS stapte, vind je hier.