Vrije tribune: naar een duurzame duurzaamheidsdienst

Stura over vier jaar duurzaamheid aan de KU Leuven

30 april 2017
Lezersbrief
Auteur(s): Tom Merlevede
Een raad, werkgroep-labo's, klankbordgroepen, een Green Office, ecoteams, enzovoort; er bestaat heel wat om je als student in te zetten voor duurzaamheid aan de KU Leuven.

Toch is dat tegelijkertijd niet eenvoudig. Wie heeft welke bevoegdheden? Hoe hangt alles samen? Wie zetelt waar? Het zijn maar enkele vragen die ik me stelde aan het begin van mijn mandaat duurzaamheid bij de Studentenraad KU Leuven. En ik moet bekennen dat ik na een jaar op sommige vragen nog geen duidelijk antwoord kan geven. Ligt dat aan mij? Misschien, maar er is volgens mij zeker nog een andere oorzaak.

De dienst Duurzaamheid is een nieuwe dienst en heeft moeten zoeken naar goede structuren. Graag zou ik een oproep willen doen om te blijven zoeken. Het werk is nog lang niet af. De complexe structuur die er nu is, zorgt voor misverstanden en frustraties.

Zo is er een Duurzaamheidsraad waar bepaalde faculteiten geen vertegenwoordiging in hebben. Werkgroep-labo's met een onduidelijk statuut. Werkgroep-labo's die enkel op papier lijken te bestaan. Een Green Office dat duidelijk nog op zoek is naar welke rol het kan en moet spelen. Beleid beïnvloeden en maken of een laboratoriumfunctie als doelstelling hebben, het is een wezenlijk verschil. Dat verschil is nu soms niet duidelijk. De samenstelling van de Duurzaamheidsraad is daarbij deel van het probleem. Doordat niet elke faculteit er gehoord wordt, mis je de broodnodige voeling met de universiteit. Ook de campussen buiten Leuven kennen weinig tot geen voeling met de Duurzaamheidsraad.

Dat is waar we volgens mij moeten naar streven: transparantie, eenvoudige structuren en voeling met de gehele universiteit.

Tom Merlevede, duurzaamheidmandataris Stura

De dienst Duurzaamheid moet een visie uitstralen, maar slaagt daar nog niet altijd in. Niet omdat de visie er niet is, maar omdat ze disparaat tot stand komt en zo ook gedragen wordt. De vele tussenstructuren remmen de vele positieve energie die er is. Ik heb niet de intentie om met het opgestoken vingertje de balans te maken van de dienst Duurzaamheid. Integendeel, ik heb dit jaar met veel plezier samengewerkt met de warme mensen die het Zwartzusterklooster bewonen. We zijn samen terecht fier op de Ecochallenge. Een voorbeeld van een project dat door onduidelijk statuut eerst dreigde teloor te gaan. Samen met de Studentenraad KU Leuven heeft het Green Office gezocht naar een oplossing die snel en efficiënt tot goed resultaat leidde.

Dat is waar we volgens mij moeten naar streven. Transparantie, eenvoudige structuren en voeling met de gehele universiteit. Dat is een oproep naar evaluatie en verdere stappen in de goede richting. Ik ben dan ook blij dat beide kandidaat-rectoren erkennen dat er nood is aan een representatieve Duurzaamheidsraad waarin elke faculteit vertegenwoordigd wordt. Dit zal ervoor zorgen dat het duurzaamheidsbeleid breder gedragen wordt en dus ook een grotere impact heeft.

Tom Merlevede is Duurzaamheidsmandataris bij de Studentenraad KU Leuven.