Administratief en Technisch Personeel KU Leuven betoogt

Ongerust over vakantiegeld

Nu maandag betoogt het Administratief en Technisch Personeel (ATP) van de KU Leuven. En dat is een uitzonderlijke gebeurtenis. Met een fakkeltocht wil het personeel zijn ongenoegen uiten over het ontwerpdekreet X van Onderwijsminister Baldewijns. Goedkeuring van dit dekreet zou voor hen immers het verlies van een deel van hun vakantiegeld betekenen.

De aktie wordt georganiseerd door de Landelijke Bediendencentrale, Nationaal Verbond van Kaderpersoneel (LBC-NVK) en de kristelijke vakbond. De betoging van maandag is een vervolg op eerdere pogingen om de diskussie op gang te brengen. "Tot tweemaal toe hebben wij de minister om een onderhoud gevraagd, maar een positieve reaktie bleef uit", schrijft de syndikale werking. Tijdens de kerstreceptie van het KU Leuven personeel konfronteerde ze de rektor al met het probleem, en werden strooibriefjes uitgedeeld om de werknemers op de hoogte te brengen.

Als tweede protestaktie werd aan het akademisch en technisch personeel gevraagd een petitie in te vullen, waarop volgens de vakbond veel reakties van het personeel kwamen, maar helemaal geen van minister Baldewijns, aan wie de petitie werd overhandigd.

Uitpluizen

De ongerustheid van het personeel spitst zich toe op het artikel in het ontwerpdekreet X waarin het ATP -- dat aan een niet-rijksuniversiteit als de KU Leuven een priveestatuut heeft -- op een aantal punten gelijkgesteld wordt aan de ambtenaren met een openbaar statuut. In de huidige situatie krijgt een niet-akademisch personeelslid van de KU Leuven meer vakantiegeld dan iemand uit de openbare sektor, en het voorstel van minister Baldewijns schaft deze extra vergoeding af. Op het eerste zicht lijkt dit redelijk, maar de vakbond wijst erop dat nog andere verschillen tussen de twee statuten in het spel zijn. Wat het pensioen betreft bijvoorbeeld, dat in de priveesektor een stuk lager ligt dan in de publieke sektor. Om dat verschil te kompenseren, sluit de KU Leuven weliswaar een groepsverzekering af, zodat haar gepensioneerd personeel bovenop het gewone pensioen een bedrag uitbetaald krijgt door de verzekeringsmaatschappij. Maar dat bijkomende deel is een vast bedrag, terwijl het overheidspensioen volledig geïndekseerd wordt.
Het is duidelijk dat alle voor -en nadelen voor beide statuten moeten worden afgewogen. Alleen zo kan men tot een objektieve vergelijking komen. Daarom werd op twintig januari samen met de universiteit al een kleine werkgroep opgericht, die nauwkeurig moest uitpluizen wat precies de financiële gevolgen van het voorstel zijn voor het KU Leuven-personeel. Ze maakte per inkomenskategorie een vergelijking tussen het openbaar en het priveesysteem, waarbij rekening werd gehouden met drie komponenten: het loon, het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Alles bij elkaar zou de wijziging van het dekreet het ATP benadelen tegenover de openbare werknemers, zo luidt de konklusie van de werkgroep.
Het standpunt van de universiteit sluit hierbij aan. Haar personeel hoeft geen privileges te hebben, maar het is niet aanvaardbaar dat zomaar vakantiegeld wordt weggenomen zonder een volledige vergelijking te maken. In die zin staat ze achter de standpunten van de de betogers. Verdere studies -- ook van de overheid uit -- zijn nodig om tot een akkoord tussen de verschillende partijen te komen. Als uiteindelijk blijkt dat het ATP de dupe is van de wijziging zal de KU Leuven het opnemen voor haar werknemers. Ook het ministerie zegt bereid te zijn om te praten: "Het ATP heeft recht op gelijkheid, maar mag ook niet meer krijgen."

Stadhuis

Momenteel wacht het dekreet X op de goedkeuring van het Vlaams Parlement. Met de betoging wil de vakbond de parlementairen dus op de onredelijkheid van het betrokken artikel wijzen. De demonstranten houden halt aan het stadhuis waar ze hun eisenpakket zullen overmaken aan de leden van de gemeenteraad. Ze zullen hen vragen de informatie door te geven aan de vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement. Hun eis is duidelijk: schrapping van het betrokken artikel, een zaak die ze desnoods voor de rechtbank zullen verdedigen. Dat gebeurt overigens al voor het Assisterend Akademisch Personeel (AAP) van de KU Leuven, dat eerder op gelijkaardige manier een deel van zijn vakantiegeld moest inleveren. "Voor het ATP is dit een delikate problematiek", vertelt een personeelslid , "De lonen zijn al niet hoog. Vermindering van het vakantiegeld kan niet." Redenen genoeg dus voor een fakkeltocht.
Stijn Heirman


Inhoud