Overleg over toenemende problematiek

Portiers tot kalmte aangemaand

Vorige week woensdag vond er overleg plaats tussen verschillende overheidsdiensten, horeka en portiers. Er blijken meer en meer klachten voor vermeend racisme binnen te stromen. De portiers verdedigen zich.

Op de infonamiddag was er overleg tussen het Centrum voor Racismebestrijding, horeka, portiers, politie, parket, sociale inspektie en bewakingsfirma's. Het Centrum voor Racismebestrijding was de initiatiefnemer nadat enkele klachten over vermeend racisme waren binnengelopen. Het betrof enkele gevallen waarbij allochtone jongeren de toegang tot drankgelegenheden werd ontzegd. Tegelijkertijd blijkt de studentenstad sinds enkele maanden opgescheept te zitten met geweld komende van allochtonen die uit andere steden naar hier afzakken. In de toekomst wil men daarom ook de migrantengemeenschap bij dergelijke vergaderingen betrekken.

Bemiddelen

    Volgens Johan Otte en Anniek Tijs van het Centrum voor Racismebestrijding mag het probleem zeker niet overroepen worden. «Slechts bij één op vier gevallen wordt er bij het parket klacht ingediend. Wanneer we een klacht binnenkrijgen, zullen we steeds de uitbater om uitleg vragen. We willen de twee kanten van het verhaal horen, »aldus Johan Otte. «In de eerste plaats willen we bemiddelen. Als de uitbater niet meewerkt, moeten we ons baseren op één kant van het verhaal. Spijtig, want bij een rechtzaak is niemand gebaat, noch de jongere, noch de portier,»aldus Otte.
    Het Centrum werkte in het verleden reeds enkele projekten uit. Zo werd een gedragskode voor de horeka opgesteld en werd er een mobiele klachtenbank voor allochtonen geparkeerd aan de ingang van enkele diskoteken. Met kortstondig sukses, zo bleek.

Video

    Het probleem werd nog eens pijnlijk aan de kaak gesteld met de vertoon van een video. Een verborgen kamera filmde de meest idiote uitvluchten van portiers om allochtone jongeren te weigeren. Maar ook de politie kreeg van het Centrum een veeg uit de pan. «Vaak werkt de politie niet mee. Jongeren worden gewoon weggestuurd. Daarom zou het niet slecht zijn om een eenvormig meldingsformulier te maken, »denkt Anniek Tijs. Ook een geschillenkommissie die als buffer tussen de jongeren en portiers en de rechtbank moet dienen, is het Centrum genegen. Een dergelijk systeem bestaat vandaag al in Nederland. Verbetering komt er binnenkort reeds met het omdraaien van de bewijslast. Dan zullen portiers en kafee-uitbaters moeten bewijzen dat zij niet in de fout zijn gegaan.

Racist

    De portiers zien het probleem enigzins anders. «Allochtonen maken je meteen uit voor racist als je iets zegt,»aldus een portier. Johan Otte van het Centrum voor Racismebestrijding bevestigt. «Er zijn inderdaad vreemdelingen die de term misbruiken.»Otte pleit dan ook voor het bijhouden van een rapport met daarin alle insidenten. De portiers protesteren vanwege onpraktisch. De politie ziet dat idee wel zitten. «Het verhoogt de transparantie van het portiersoptreden en de openheid,»aldus hoofdkommissaris Michel De Becker.
    Niet enkel de portiers, ook de horeka zelf zit met het probleem opgezadeld. «Als vijfentwintig procent van de kafeegangers allochtoon is, blijven de autochtonen weg. Dat is de sociale realiteit,»stipuleert een aanwezige kafeebaas. «Wij weigeren sommige allochtonen trouwens ook uit eigen veiligheid,»beweert een portier. Het Centrum ziet daar geen graten in. «Zolang objektieve criteria, bijvoorbeeld een allochtoon die geweigerd wordt vanwege een krimineel verleden, gehandhaafd worden, is het voor ons okee.»

Knokken

    Het probleem is echter tweeledig. De laatste maanden krijgt de stad af te rekenen met groepjes allochtonen die afzakken uit het Antwerpse en Brusselse om te komen knokken.
    «De harde kern komt uit Mechelen en Vilvoorde. Brave allochtonen hebben voordeel bij de harde aanpak van diegenen met minder goede bedoelingen. Het probleem is dat ze er allemaal hetzelfde uitzien, »meent hoofdkommissaris De Becker. Naast patrouilles met honden op het terrein, is ook overleg nodig, denkt de hoofdkommissaris. Probleem blijft echter dat er geen duidelijke migrantengemeeschap in de studentenstad bestaat die kan betrokken worden bij de vergaderingen. De politie pleit dan ook voor verder overleg tussen horeka en hun diensten.
    Duidelijk is alvast dat er nog heel wat dient uitgepraat te worden om het probleem van de wereld te helpen. De deelnemers aan het overleg hadden alvast het gevoel op de goede weg te zijn. Of zoals een portier het verwoordde: «Vroeger waren portier knokkers, maar die tijd is voorbij.»
Jeroen Van den Bossche


--- Sluit dit venster ---