Krakers in het verweer tegen huisvestingsbeleid stad Leuven en plannen Opus Dei

Kraken of gekraakt worden

Osteopaten doen het beroepshalve, anarchisten om hun punt duidelijk te maken. Kraken dus. Leegstaande of verwaarloosde panden worden door extreem links gekraakt om de speculatie op en het gebrek aan betaalbare woningen aan te klagen.

Joris Beckers
Ben Deboeck
Sinds juli 2000 wordt Villa Skwattus Dei in de Schapenstraat gekraakt door het Sociaal Centrum, een organisatie die sinds 1998 al 11 leegstaande panden kraakte in het Leuvense. Een aantal van de gebouwen werd ingericht als jeugdhuis, andere werden gebruikt om te protesteren tegen het volgens de krakers asociale huisvestingsbeleid in Leuven. De eigenaar van het pand in de Schapenstraat, Opus Dei (voor meer informatie, zie kader), wil het complex nu echter terug in gebruik nemen en er een residentie met 22 studentenkamers in onder brengen. Maar dat is zonder de anarchistische bezetters gerekend. Thierry Laenen is één van hen.
Thierry Laenen: «Een zevental jaar geleden kocht Opus Dei het pand over van een dokter. Gedurende een jaar exploiteerden ze het als residentie met 17 kamers. Daarna werd het gebouw 3 jaar verwaarloosd, waarna de organisatie haar bouwplannen bekendmaakte. Die voldeden echter volstrekt niet aan de voorschriften, zodat ze de plannen enige tijd opborgen om vervolgens nog eens te proberen. De plannen die Opus Dei nu evenwel heeft, drijven de capaciteit op tot 22 kamers, zodat het gebouw een ware metamorfose ondergaat. Het voorste deel bijvoorbeeld, waar nu nog parkeerplaatsen zijn, zou volledig worden volgebouwd.»

Handen

Veto: Staan jullie niet machteloos als krakers tegenover Opus Dei dat toch de wettelijke eigenaar is?
Thierry: «Strikt wettelijk gezien zijn er echt wel beperkingen aan de rechten van eigenaars. Deze moeten immers hun bezit beheren zoals het goede huisvaders betaamt. De politie interpreteert dit echter anders dan wij en laat alles dus maar blauwblauw. Er zijn nochtans genoeg kansen om eigenaars te pakken, maar we leven helaas in een klassenjustitie! Waarom primeert anders altijd het recht van de eigenaar op dat van de bewoner, terwijl het recht op een woonst evengoed een grondrecht van elk mens is! Wij deden anders wel wat met het pand, terwijl Opus Dei het rustig liet verkrotten! Kamers werden bruikbaar gemaakt, een lek dak gerepareerd, nieuwe deuren geïnstalleerd, een serre gebouwd, een moestuin aangelegd en elke woensdag organiseren we een veganistische volkskeuken die goed volk trekt.»
«Met onze acties willen we dan ook, naast het feit dat het kraakpand een plek voor onze activiteiten is, de leegstand aanklagen en er zo wat trachten aan te veranderen. Wij geloven dan ook in directe actie, overleg met overheden allerlei leidt immers enkel tot zoethoudertjes, terwijl aan de eigenlijke situatie nooit wat verandert. Wij geloven voor de volle 100% in onze standpunten en we zullen er dan ook nooit op toegeven! We weten dan ook dat we gelijk hebben. De macht zelf in handen nemen om zo de samenleving te hervormen, dat is wat we moeten doen, iets waar we trouwens steeds voor zullen moeten blijven strijden, daar ben ik realistisch in.»

Armen

Veto: Is het in Leuven dan zo erg gesteld op het gebied van huisvesting?
Thierry: «Luister, de stad Leuven kan over enorm veel middelen beschikken, maar wie ziet er enig resultaat? De leegstand, die hebben ze nooit teniet kunnen doen ondanks al hun geld, nooit! Ze laten maar betijen. Eigenaars zorgen er veelal voor dat de minimumregels worden nageleefd zodat ze geen boete wegens verwaarlozing riskeren, maar die regels zijn vaak ronduit absurd. Het volstaat bijvoorbeeld om op het gelijkvloers een permanente ruimte voor tentoonstellingen in te richten opdat de elf bovenliggende verdiepingen niet langer moeten worden benut.»
    «Wij stellen dat er te veel armoede is in Leuven, terwijl het Leuvense stadsbestuur wit op zwart zegt dat er "te veel armen zijn in verhouding tot kapitaalkrachtigen". Armen werden namelijk aangetrokken door de vele kamers in Leuven, zodat een kamerstop werd afgekondigd. 'Sociale uitdroging' is de term die ze al verscheidene jaren in hun beleidsdocumenten gebruiken, waarmee simpelweg wordt bedoeld dat armen - niet de armoede op zich! - in Leuven moeten verdwijnen. Het huidige beleid van de stad Leuven bestaat er dan ook in panden onbewoonbaar te verklaren en de bewoners eruit te gooien zonder dat hen enig alternatief geboden wordt. Na renovatie van het pand of de buurt, stijgt de huur enorm zodat de vroegere bewoners er niet terug kunnen intrekken of de omgeving te duur wordt voor hun kinderen om zich in de buurt te vestigen. Dit is precies wat er in de Vaartstraat gebeurd is. In het putje van de winter werden de huurders ervan op de hoogte gebracht dat ze konden vertrekken wegens onbewoonbaar. De blanken werden door de stad verder geholpen, de kleurlingen zijn ten einde raad bij ons om hulp komen vragen en vervolgens hebben wij het gebouw gekraakt. De media heeft de zaak vervolgens wat ruchtbaar gegeven en eensklaps kregen de huurders twee à drie weken meer tijd vooraleer ze moesten verhuizen! De stad verdraaide onze kraakactie natuurlijk wel door te stellen dat we de huisjesmelker verdedigden door de plannen van de stad te dwarsbomen. De mensen die onze hulp inriepen, zitten nu echter terug in een gebouw waarvan ik zeker ben dat het binnen de tien jaar onbewoonbaar verklaard wordt. In het vernieuwde appartementencomplex in de Vaartstraat zitten nu trouwens rijke studenten, blijkbaar is iedereen tevreden met die situatie...»
    «Ik zeg je: zowat elke onbewoonbaarheidsverklaring is racistisch! Ik heb zelfs weet van sociale huisvestingsdiensten in het Antwerpse waar op de lijsten met kandidaten alle vreemde namen doodleuk werden doorgestreept. Er zijn al zelfs panden onbewoonbaar verklaard wegens een te steile trap, enkel voor de K.U.Leuven wordt een uitzondering gemaakt. Een ander punt waar het Leuvens stadsbestuur serieus haar boekje te buiten gaat, zijn de jeugdhuizen. Voor de socialisten aan de macht kwamen, waren er in Leuven drie onafhankelijke jeugdhuizen, nu is er één, dat dan nog door de stad wordt uitgebaat zodat er een maximum staat op het aantal keer per jaar dat er tot na 23u mag worden doorgegaan.»

Hoofd

Veto: Terug naar de toestand in de Schapenstraat. Wat verwijten jullie wie juist in verband met dit kraakpand?
Thierry: «Ten eerste is er de stad. Het OCMW heeft verschillende leegstaande gebouwen, maar weigert nochtans vaak steun aan behoeftigen. Het is ook niet zelden dat ze de huur rechtstreeks aan huisjesmelkers stort. De overheid heeft gewoonweg veel te veel te zeggen, denk maar aan de kamerstop. In plaats van tal van minima voor studentenkoten op te leggen, zouden ze zich beter eens afvragen of studenten al die luxe eigenlijk wel nodig hebben.»
    «Vervolgens de K.U.Leuven. Ze hebben met Opus Dei rond de tafel gezeten om de uitbating van het pand te bespreken nadat Opus Dei zijn plannen zou hebben uitgevoerd. Opus Dei was echter te veeleisend, zodat de universiteit niet op het voorstel is ingegaan. Wij eisen meer: de K.U.Leuven moet ermee ophouden andere residenties van Opus Dei in Leuven in haar brochures te vermelden en de organisatie de hand boven het hoofd te houden.»
    «En dan is er uiteraard ook nog Opus Dei zelf. Zelfkastijding en marteling zijn geen uitzondering in deze afdeling van de katholieke kerk. Hun stichter heeft letterlijk gezegd dat "het fascisme enkel een soort van gemeenschappelijke inspiratiebron ontbrak opdat het de ideale samenlevingsvorm zou zijn", die inspiratiebron zou dan uiteraard het Opus Dei zijn. Iedereen in de katholieke wereld weet dat het een fundamentalistische organisatie is, ook binnen de K.U.Leuven weten ze dit! Hooggeplaatste personen aan de unief houden het potje echter gedekt...»


Het stadsbestuur zou zich beter eens afvragen of studenten al die luxe eigenlijk wel nodig hebben.Er zijn genoeg kansen om eigenaars te pakken, maar we leven helaas in een klassenjustitie!


www.squat.net/leuven


--- Sluit dit venster ---