Uitgebuit

Nieuw-Zeeland - Job-agentschappen in Nieuw-Zeeland worden ervan beschuldigd pas afgestudeerde buitenlanders uit te buiten. The Sunday Star Times bracht naar buiten dat het meest prestigieuze agentschap IGCC beslag legt op ongeveer twintig percent van het eerste jaarloon van pas afgestudeerden die het een job bezorgt. De woordvoerder van het agentschap ontkent dat de beloning te hoog zou zijn, daar de internationale studenten bijzonder moeilijk te plaatsen zijn. Bovendien argumenteerde hij dat de gelden nog aanvaardbaar zijn in vergelijking met die van andere agentschappen. De studentenorganisaties schuiven de zwartepiet door naar de overheid, die naar hun zeggen geen moer geeft om de rechten van buitenlandse studenten. Bovendien zijn die studenten gemakkelijke doelwitten, aangezien ze vaak wanhopig op zoek zijn naar een job. Als ze geen werk vinden, krijgen ze immers geen visum. Daarvoor moeten ze op zijn minst een job in het vizier hebben.

Valse Chinezen
België - Ook in eigen land loopt het mis met buitenlandse studenten. Weerom zijn de Chinese studenten de pineut. Terwijl meer dan een jaar geleden het land in de ban was van spionageverhalen in dit verband, zijn er nu heel andere motieven in het spel. Ditmaal is er in Anwerpen een onderzoek lopende naar valse Chinese studenten, die meer interesse tonen voor de arbeidsmarkt dan voor het studentenleven. Ze zouden massaal aan de slag zijn in de Antwerpse horeca. De lokale omroep ATV kreeg alvast bevestiging van de Antwerpse Arbeidsauditeur en Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke heeft al een plan klaar tegen Chinezen die zich om valse redenen inschrijven aan de Antwerpse universiteit. De Chinese studenten die hier komen studeren wil hij vooraf een test afnemen in hun thuisland. Of ook hun culinaire vaardigheden getest zullen worden is nog niet duidelijk.