De godsdienstwetenschappers zijn ontevreden over de nieuwe lerarenopleiding. “Stagebegeleiders worden niet meer gehoord in het nieuwe deliberatiesysteem. Dat is problematisch”, klinkt het ongerust aan de faculteit.
De specifieke lerarenopleiding (SLO), het vroegere ALO, leidt hogeschool- en universiteitsstudenten die les willen geven in hun vakdomein op. Hoewel het decreet maar één examencommissie voor de lerarenopleiding per instelling voorziet, is dat voor de K.U.Leuven te drastisch, gezien de diversiteit aan vakinhouden en docenten. Zij heeft nu vier examencommissies opgericht navenant het aantal POC’s lerarenopleiding aan de instelling.
Omdat de lerarenopleiding godsdienstwetenschappen tot de POC geesteswetenschappen behoort, valt de opleiding onder de examencommissie geesteswetenschappen. En daar wringt het schoentje. In de commissie zitten slechts twee professoren van theologie. Bovendien worden de praktijklectoren of stagebegeleiders gereduceerd tot bijzetters met spreekrecht, waar zij vroeger stemrecht hadden.
“Als het merendeel van de professoren niet vertrouwd is met de opleiding godsdienstwetenschappen, hoe moeten zij dan stemmen over aan de studenten?” vraagt Thijs Smeyers, preses van Katechetika, zich af. “Bovendien zijn de praktijklectoren bezig met godsdienstonderwijs. Zij beheersen vanuit hun ervaring het vakdomein. Hun invloed wordt gereduceerd en dat is voor ons geen goede zaak.”
Thijs: “Een godsdienstleerkracht heeft bijzondere competenties die samenhangen met zijn persoonlijkheid. Godsdienst geven is anders dan wiskunde of Nederlands onderwijzen, want je moet een persoonlijke getuigenis afleggen. Je moet praten over geloof en religie. Dat is niet meer evident in een moderne tijd. Daarom zijn lectoren, en hun advies, voor ons zo belangrijk. Zij begrijpen de moeilijkheden.” De kring wordt in haar eis volmondig gesteund door het decanaat en LOKO.
De bedoeling van het Academisch vormingscentrum voor Leraren  van de K.U.Leuven is op langere termijn tot één overkoepelende examencommissie te komen. Ten vroegste volgend academiejaar. Op het groepsbestuur werd de eis van de faculteit godsdienstwetenschappen, elf onafhankelijk  examencommissies voor de elf SLO’s aan de universiteit, echter amper gesteund.
(mg)