U weet er wellicht al wel van, de examens staan voor de deur. Indien u al aan het blokken bent, wordt de kans dat u dit in de universiteitsbibliotheken doet groter en groter.

Christoph Meeussen
Rudi De Goot, voormalig medewerker van de Centrale Bibliotheek, herinnert zich dat sinds een tiental jaren het bibliotheekbezoek sterk is toegenomen. Nieuwe onderwijsvormen, waarbij de student ook steeds een grotere inbreng heeft, liggen vermoedelijk aan de basis ervan. Recenter is het feit dat studenten ook in groep naar de bibliotheek trekken.Dat zou volgens verschillende bibliothecarissen nog maar drie jaar opvallend aan de gang zijn. Oorzaken kunnen van velerlei aard zijn. Zowel de nieuwe BaMa-structuur, waarin volgens hen nog meer aandacht wordt besteed aan groepswerk en interactie, als een reactie op het ‘cocoonen’ dat de laatste jaren erg in zwang zou zijn, worden daarbij niet uitgesloten.
Wanneer we even een kleine rondvraag doen bij enkele groepen studenten zelf, lijkt dat ook grotendeels te kloppen. Een aantal onder hen zit inderdaad voor groepswerk samen, anderen bereiden collectief examenvragen voor. Zij die in de bib samenkomen om te studeren, doen dat vooral om meer te presteren. Een vraag stellen aan een vakgenoot is immers erg gemakkelijk, en de sociale controle zorgt voor een goed evenwicht tussen pauze en studie.
Nog een opvallende constante: de studenten van nu, die groot werden met het internet, wijzen ook vaak op de slechte invloed ervan. ‘Snel efkes iets vragen’ via chattoepassingen als MSN durft blijkbaar wel eens uitlopen. In de bib is dat ondanks de groei van draadloos internet minder een probleem, wellicht ook door die sociale controle.
Bij andere groepen is deze studievorm wellicht gewoon historisch gegroeid. Zo kent de rechtenbib traditioneel een vrij internationaal publiek, vooral Erasmussers. Vroeger waren dat vaak Aziaten, maar vandaag is er elke dag een zeer grote groep Spaanstalige studenten, die de gewoonte van samen studeren thuis, ook in Leuven in de praktijk omzetten.
Niet in het minst wordt deze drang nog eens versterkt door allerlei initiatieven. Menigeen herinnert zich nog wel de massage- en smoothieactie van de Centrale bibliotheek. Deze week wordt er overigens gestemd om alle universiteitsbibliotheken tijdens de blokperiode tot negen uur ‘s avonds open te houden.
Ook van privépersonen of -groepen komt aandacht voor dit fenomeen. Zo organiseert Comac tussen Kerstmis en Nieuwjaar — wanneer de universiteitsbibliotheken gesloten zijn — hun ‘collectieve blok’ — gemengd met Vlamingen en Walen — in de Truiense bossen. Een week lang wordt samengeleefd volgens een vastgelegd ritme, met overdag en ‘s avonds de nodige tijd voor ontspanning en spel.
En dat studeren in de bib niet enkel voordelen heeft voor je studies, bewijst ook Pieter, samen met zijn vrienden, een trouwe bezoeker van de Centrale Bibliotheek.Pieter: ”Ik kom hier heel graag. Er is hier een vrij grote holebigemeenschap aanwezig, waardoor wij de bib wel eens holebi noemen. Het gebeurt wel eens dat er naar elkaar wordt gekeken en geloenst. Bovendien is het al een keer gebeurd dat ik een jongen die ik hier zag, op café later herkende, we hadden even een relatie.”