za 25 feb 2012 - 18:27 -- Pieter Haeck

Pro – contra | Ondergrondse fietsenstalling De Somerplein

Elke week poneert Veto een controversiële stelling die verschillende experts toelaat verbaal met elkaar in de clinch te gaan. Nadat het nieuwe Rector De Somerplein is ingehuldigd kan elke student zijn stalen ros parkeren in de ondergrondse fietsenstalling. Er is echter één klein detail: de fietsenparking is van zondag tot woensdag open tot middernacht en van donderdag tot zaterdag tot 3 uur. Wanneer je fiets toch blijft staan, moet je betalen.

Joris Himpens

Bij de heraanleg van het Fochplein is ook een ondergrondse fietsenparking gepland die goed is voor 560 plaatsen. Schitterend plan voor elke student die zijn foutgeparkeerde fiets niet graag in beslag ziet genomen worden door de politie. Alleen is de fietsenparking niet geschikt voor elke student. Nachtraven zullen hun fiets er niet kwijt kunnen. Wanneer een student zijn fiets laat overnachten, moet hij betalen.

Die regeling valt niet in goede aarde bij verschillende Leuvense politieke partijen, zoals Jong Groen Leuven en Open VLD. Ook in de publieke opinie zette dit al heel wat kwaad bloed. Toch keurde het schepencollege de vergunning en de voorwaarden van de ondergrondse fietsenstalling goed.

Pro

Directeur van Ruimtelijke Ontwikkeling van Stad Leuven Veronique Charlier steunt deze logica. “De openingsuren van fietsenstalling zijn gekozen in functie van de betaalbaarheid en de behoefte van de student met betrekking tot het uitgaansleven. Het zijn echter minimumopeningstijden die worden meegegeven aan de uitbater. De uitbater kan die zelf nog verlengen.”

Veto: Van maandag tot woensdag wordt toch evenzeer uitgegaan?

Veronique Charlier : «We denken dat het zwaartepunt nog meer ligt van donderdag tot zaterdag. Dat werd ons ook aangegeven door de Leuvense horeca. Er werd niet enkel rekening gehouden met de studenten maar ook met andere groepen, bijvoorbeeld humaniorastudenten. Bovendien moet men ook rekening houden met andere culturele activiteiten, zoals theater en concerten, waar het zwaartepunt meer ligt op het begin van de week.»

Veto: Zijn er andere alternatieven mogelijk?

Charlier : «Een registratiesysteem zou voor de infrastructuur een grote ingreep vragen. Daarnaast speelt niet alleen het aspect van fietsdiefstal mee, maar ook het sociale aspect. We mogen niet vergeten dat het een ondergrondse fietsenstalling is, waar aanwezigheid van andere personen gewenst is. Er is zeker evaluatie mogelijk op termijn, maar daarvoor moeten we het eerst een kans geven. Op dit moment is het voorbarig om al andere conclusies te trekken.»

Veto: Hebt u begrip voor de publieke tegenkanting?

Charlier : «Uiteraard hebben we er begrip voor als stad. We vinden het echter belangrijk dat er in de parking een sociale controle is om veiligheid en comfort te bieden. Dat heeft een kostprijs, maar we gaan dit eerst gewoon moeten uitproberen. Niets is onherroepelijk.»

Contra

Lies Corneille van Jong Groen Leuven is niet te spreken over de regeling. “De regeling die het schepencollege heeft goedgekeurd is een basisnorm voor de uitbating van de ondergrondse fietsenstalling. Wij denken dat dit een rare logica is voor een fietsenstalling. Eigenlijk zou die de hele nacht door moeten open zijn. Leuven profileert zich als een bruisende studentenstad, maar een fietsenstalling die ’s nachts sluit lijkt me dan redelijk absurd.»

«Bovendien denken mensen ook niet zo planmatig vooruit wanneer ze uitgaan. Daarom zal de fietsenstalling veel minder gebruikt worden. Als er nog iets meer geïnvesteerd wordt, zal de fietsenstalling veel meer zal renderen dan het nu zal doen. Men moet mensen stimuleren om hun fiets ondergronds te parkeren en dat vergt een andere aanpak dan een autoparking. De fietser moet het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden.»

Veto: Hebben jullie dan zelf andere voorstellen?

Lies Corneille : «De kosten om een fietsenparking de hele nacht te laten bezetten door personeel is te groot. Er zijn echter andere mogelijkheden zoals een badge of de elektronische identiteitskaart. Dat laatste kan gebruikt worden om de fiets te registreren.»

Veto: Dat systeem zal waarschijnlijk ook wat kosten?

Corneille : «De kosten zullen hoger zijn, maar dan heeft men een fietsenparking die ’s nachts niet leeg zal staan. Andere kosten die nu worden gedaan zijn in onze ogen ook overbodig, zoals gekoelde lockers. Het budget voor het koelingsysteem kan dan beter gebruikt worden voor ons een efficiënt fietsenstalling systeem.»

“Niets is onherroepelijk”

“Mensen stimuleren om ondergronds te parkeren”