Informatie voor adverteerders

Met Veto bereik je makkelijk en goedkoop duizenden studenten in Vlaanderen. Adverteren kan zowel in de papieren editie als op de site, waarmee we advertentiemogelijkheden aanbieden die jouw dienst of product optimaal in de kijker kunnen zetten.

Adverteren in Veto

Veto is het wekelijkse blad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie en wordt elke maandag op verschillende locaties gratis verspreid onder de Leuvense studenten. Ongetwijfeld organiseert u wel een speciale actie of activiteit voor studenten en wilt u de activiteiten die u tijdens het academiejaar plant nog beter in de kijker zetten: Veto biedt u een voordelige en efficiënte manier om in één klap alle Leuvense studenten te bereiken.

In het voordeel van het blad én zijn adverteerders hanteert de redactie een limiet voor de maximale adverteerruimte, daarom doet u er goed aan ons zo snel mogelijk te laten weten wanneer u een advertentie wilt plaatsen, zodat we de nodige ruimte voor u kunnen reserveren. Als u ons het advertentiemateriaal ten laatste op de woensdagmiddag voor verschijnen bezorgt in pdf, tiff, gif of jpg (tekst mag gewoon in Word), brengen wij de rest graag voor u in orde.

Veto verschijnt heel het academiejaar lang wekelijks op maandag, behalve in de herfstvakantie. Tijdens de kerst-, blok- en examenperiode houdt Veto een winterslaap. Veto is er dan weer vanaf begin februari tot eind mei, uitgezonderd tijdens de paasvakantie.

Technische fiche

  • Oplage: 9000 exemplaren, alle nummers gratis
  • Drukprocédé: offset op krantenpapier

Veto werkt met twee verschillende zetspiegels:

  • Zetspiegel voor de advertenties in grijswaarden en kleiner dan 1/4 blz.: 4 kolommen van 60mm breed en 385mm hoog; breedte over 2 kolommen: 125mm; 3 kolommen: 190mm; 4 kolommen: 255mm.
  • Zetspiegel voor de advertenties groter dan 1/4 blz. en voor de advertenties in kleur: 5 kolommen van 48mm breed en 385mm hoog; breedte over 2 kolommen: 100mm; 3 kolommen: 152mm; 4 kolommen: 204mm; 5 kolommen: 255 mm
  • Materiaal: clichés worden digitaal (liefst PDF, anders tiff, gif of jpg) binnengebracht ten laatste de woensdagmiddag voor verschijnen.

Prijzen

Voor informatie, reservaties of een proefnummer kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris:

Alfaset cvba
Margot De Boeck
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven
Tel: 016/22.44.38 - Fax: 016/22.01.03
E-mail: alfaset@loko.be