Internationaal

Het internationaal beleid ligt wat in het slop. Er lijkt centraal weinig te gebeuren en de ambitie lijkt beperkt. Rector Rik Torfs spreekt dat resoluut tegen.

Het Belgische systeem waarin rectoren om de vier jaar worden verkozen is geen evidentie. Vaak worden rectoren aangesteld en dat lijkt ook te werken, maar niet in België.

Een wet die de toekomst van de Central European University in Boedapest bedreigt, lokte verontwaardigde reacties uit van enkele honderden universiteiten. Bij de KU Leuven bleef het opvallend stil.

De Wereld Rond brengt deze week studentennieuws uit Syrië, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.