Internationaal

Een jaar na de bezetting van het Maagdenhuis is er nog niet veel werk gemaakt van de eis tot meer democratisering aan de Universiteit van Amsterdam. De uitkomst? Twee commissies zonder studenten.

Het is donderdagavond. De altijd hongerige Leuvense student kan kiezen uit een enorme variatie aan exotische horeca. De vraag blijft hoe authentiek deze exotische keukens eigenlijk zijn.

Iedere student die op Erasmus gaat moet aangeven welke vakken hij of zij wilt opnemen in een learning agreement. Dat gaat niet altijd even vlot.

De KU Leuven is lid van verschillende Europese koepelorganisaties. Die dienen vooral om het Europese beleid te beïnvloeden.