Onderwijs

De opening van het academiejaar stond in het teken van Thomas More’s ‘Utopia’. Rik Torfs bepleitte onvolmaaktheid en het vrije denken, terwijl het personeel kritisch uit de hoek kwam.

De laatste jaren is de studentenspeech bij de start van het academiejaar steevast aan de brave kant. Nochtans is de speech een uitzonderlijk platform om op te roepen tot actie en protest.

De start van het academiejaar betekent ook een balans opmaken van de inschrijvingsaantallen. De nieuwe bachelorinschrijvingen blijven stabiel, terwijl de internationale instroom lijkt te dalen.

Met de hervorming wil de Vlaamse studentenkoepel conflictdenken tegengaan en de organisatie een nieuw elan geven. Studentenraad KU Leuven, die vorig jaar uit de organisatie stapte, reageert negatief.