Onderwijs

‘This group is intended to be as SAFE a SPACE as possible. So, we ask that before commenting/posting that you read the following group guidelines.’

‘Veto, dan zijn jullie toch van Gent, niet?’ De minister is in de war. Haar zoon studeerde in Gent, nu in Leuven. ‘Vandaar dat ik de associatie maakte, soit. Dat was een schampere opmerking.’ (lacht)

Een jaar na de verkiezing van rector Luc Sels is het tijd voor een tussentijdse evaluatie, waarin het geïntegreerd beleidsplan dat eind april uitkwam niet mag ontbreken.

Wie treedt in de sporen van Leuven of Gent en sluit zich aan bij een herindeling van het academiejaar? De stemmen in het Vlaamse studielandschap zijn verdeeld.