Onderwijs

Studenten die langdurig ziek zijn hoeven vanaf 1 januari 2019 niet langer een aanzienlijk studieprogramma te volgen om hun kinderbijslag te behouden.

Dat de onthaaldagen er komen, en wel volgend academiejaar al, staat zo goed als vast. Hoe die er concreet moeten uitzien is nog koffiedik kijken.

De studentenraad is gewonnen voor een algemene ijkingsproef. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws over de grote uitval door de 30% CSE regel.

Vandaag wordt het nieuw academisch jaar ingeluid. De traditionele stoet der togati, de speeches en andere feestelijkheden kun je hier volgen.