Onderwijs

Achter de lage slaagkansen in het eerste jaar schuilt een probleem in de voortrajecten van studenten. Die lijken in Vlaanderen steeds minder te beantwoorden aan de uitdagingen van het hoger onderwijs.

De laatste jaren werden in Vlaanderen steeds meer diploma’s uitgereikt, maar tegelijk deden studenten er nog nooit zo lang over. Steeds minder studenten slagen ook volledig in hun eerste jaar.

Volgend jaar krijgen de faculteiten anderhalve dag voor startersactiviteiten. Vanaf het academiejaar erna zouden die de week voor de start van het academiejaar al plaatsvinden.

Na de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stapt ook Stura met een programma naar de politiek. Ze handelde buiten haar eigen achterban om en inhoudelijke eensgezindheid vinden bleek een harde noot.