Onderwijs

De Leuvense en Antwerpse studentenraden krijgen een zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) naast de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), die er al namens alle instellingen zetelde.

Minister Crevits wil het recht op examenkopieën inperken. Studenten hoger onderwijs zouden uitsluitend nog bij een beroepsprocedure kopieën mogen nemen, en dan enkel van de vragen die ze fout hadden.

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) roept alle studenten in Vlaanderen op om door te geven hoeveel het studentenleven hun kost.

Vorige week ging het licht op groen voor het langverwachte onderwijsplan. Dat zet vooral in op oriëntering en maatschappelijke vorming van studenten. Ook ijkingstoetsen krijgen een prominente plaats.