Onderwijs

Jaarlijks stromen ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke generatiestudenten in. Van deze eerstejaars komt meer dan de helft in een ‘genderonevenwichtige’ opleiding terecht.

Twee weken geleden namen de belangrijkste leden van het bureau van Studentenraad KU Leuven (Stura) ontslag. Sindsdien staat de studentenvertegenwoordiging op een wel heel laag pitje.

Met het Onderwijsdebat brachten CDS en LVSV dinsdag een explosieve politieke discussie van het Vlaamse toneel naar een Leuvense aula.

Je herinschrijving geweigerd door de 30% CSE-regel? De creatieve student kan wel wat sluipwegen verzinnen. Alleen: magda?