Onderwijs

Marie Vanwingh, aftredend voorzitter van de Studentenraad KU Leuven, heeft er een woelig jaar opzitten met bewogen rectorverkiezingen.

Een jaar geleden stapte de Studentenraad KU Leuven (Stura) uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). De twee organisaties zijn ondertussen nauwelijks naar elkaar toegegroeid. Integendeel.

De Studentenraad van de Associatie KU Leuven (StAL) ontbindt haar eigen vzw en verandert naar een informeler overlegorgaan tussen de studentenraden van de Associatie.

Beursstudenten stoppen tot drie keer meer met een universitaire opleiding dan niet-beursstudenten. Ook bij hogeschoolopleidingen speelt het verschil nog steeds, maar in mindere mate.