Onderwijs

Een groot deel van het bureau van Studentenraad KU Leuven neemt ontslag. Dat komt er na escalatie van een sluimerende onenigheid tussen de mandatarissen en hun algemene vergadering.

Het is natuurlijk een beetje voorbarig, een analyse van de inschrijvingsaantallen terwijl die nog lopen. Maar ook voorbarige cijfers ontwaren trends.

Uitbrekend angstzweet, hulpeloos in het wild schietende ogen of toch maar een schaterlach. Ook dit jaar verzorgden enkele studentenkringen het spektakel tijdens de eerste les.

Interview NVAO

Interview

De Nederlands-Vlaamse Accredatieorganisatie bracht op 11 september de instellingsrewies uit, waarin ze de kwaliteit van de instellingen van hoger onderwijs naging.