Opinie

Gisterenochtend werd nog eens duidelijk wat ‘je in je ochtendkoffie verslikken’ precies betekent. Reden? Rik Torfs.

Wat is er op vlak van duurzaamheid de afgelopen vier jaren exact gerealiseerd? Niemand weet het.

De Dienst Internationalisering van de universiteit vroeg de cultuurredactie van Veto om aan zijn lezers enkele vrijkaarten uit te delen voor het Afrika Filmfestival.

Een raad, werkgroep-labo's, klankbordgroepen, een Green Office, ecoteams, enzovoort; er bestaat heel wat om je als student in te zetten voor duurzaamheid aan de KU Leuven.