Opinie

Terwijl de clicks van 'All I want for Christmas is you' weer gestaag de hoogte ingaan, schuift menig student opnieuw de beentjes onder het bureau voor de eerste examenetappe.

Een student die heel het semester is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, iemand die twee dagen per week therapie volgt, een ander wiens vader stierf aan zelfdoding …

Beste rector, mensenrechtenschendingen zijn niet grappig.

‘Er zijn geen herbergzame meningsverschillen meer. Wie anders denkt is dom, wereldvreemd of moreel verwerpelijk.’