Sociaal

Onderhandelen op het slagveld of tijdens een gijzeling. Tom Van der Spiegel en An Baeyens zijn beiden experts in onderhandelingen waar mensenlevens op het spel staan.

Sinds twee jaar heeft de KU Leuven een project rond pioniersstudenten, studenten waarvan de ouders geen hoger onderwijs hebben doorlopen. Volgend jaar doen al zeker dertien faculteiten mee.

Deze maand worden op de Leuvense gemeenteraad de circulatieplannen goedgekeurd. Drie maanden na de lancering zijn de meningen over plannen en werkwijze nog steeds verdeeld.

Recent besprak de Leuvense raadscommissie milieu de recente monitoringtool, een meting van de Leuvense uitstoot. De stad wil de cijfers nu toch niet vrijgeven. "Onaanvaardbaar," reageert de oppositie.