Sociaal

De stad Leuven wil snel werk maken van een autoluwe binnenstad en stelt dinsdag haar nieuw circulatieplan voor. Slechte communicatie naar de KU Leuven en handelaars zorgt echter voor vertraging.

Goed nieuws: Alma produceert minder organisch afval, al komt dat deels door minder verkochte maaltijden. Andere duurzaamheidsinspanningen botsen op financiële beperkingen.

De aangekondigde extra controles door de Huisvestingsdienst zijn voorlopig stopgezet. Twee van de aangeworven adviseurs verlieten het project. De helft van de koten bleek to nu te kort te schieten.

Aan het begin van dit academiejaar verhuisden 450 informaticastudenten van de UCLL naar de nieuwe Campus Proximus in Haasrode. Over sommige praktische zaken werd evenwel niet goed over nagedacht.