Sociaal

Op 15 oktober kende Inclusie Vlaanderen de Inclusieve Griffel 2016 toe aan Marc de Bel. De prijs beloont een publicatie waarin een personage met een verstandelijke beperking een inclusieve rol speelt.

Een veel te grote werklast bemoeilijkt momenteel de zorgcoördinatie aan de KU Leuven voor studenten met een functiebeperking. Daardoor is er geen ruimte voor de broodnodige individuele begeleiding.

De KU Leuven heeft een webtoepassing ontwikkeld die alle gebouwen op toegankelijkheid screent. Een stap die het leven van zowel studenten als bezoekers van de KU Leuven heel wat vergemakkelijkt.

Studeren aan de KU Leuven is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Studenten met een motorische functiebeperking moeten zich soms letterlijk een weg doorheen hun studies banen.