Sociaal

Een tussentijdse evaluatie van de extra koteninspecties van de KU Leuven levert erbarmelijke resultaten op. Maar liefst de helft van alle koten voldoet niet aan de norm.

De stilte bij zelfdoding

Voorbeschouwing

Zwijgen wanneer een leven op het spel staat: het lijkt niet te rijmen. Toch kunnen hulpverleners die suïcidale patiënten behandelen, niet zomaar een uitzondering maken op het beroepsgeheim.

Het Leuvense holebicafé Key West opent zijn deuren niet meer op dinsdag- en woensdagavond. “Er vindt een algemene verschuiving plaats in het holebilandschap,” klinkt het.

Na klachten over de prijs van het online leerplatform Sofia heeft Acco besloten de prijspolitiek te herzien.