Sociaal

Mannelijke studenten stappen twee keer zo weinig naar psychische hulpverlening. Gendernormen, verwachtingspatronen en onaangepaste hulpverlening staan in de weg.

Fleur is een pseudoniem. Zij getuigt in het kader van de reeks 'de (on)macht van onze gedachten' over psychische gezondheid bij studenten.

Hoofdgymnastiek

Artikel

Mentale fitheid is belangrijk, maar soms niet altijd even gemakkelijk in de huidige samenleving. Je staat er echter niet alleen voor om gezond te blijven op psychologisch vlak.

Het nieuwe Green Office van de KU Leuven werd ondergebracht in het Zwartzustersklooster. Een gebouw dat het tegenovergestelde van duurzaamheid kan worden genoemd.