Sociaal

Meisjes doen het vandaag net iets beter aan de universiteit. Althans de studenten. Bij het zelfstandig academische personeel is er nog lang geen genderevenwicht bereikt.

Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven, meent dat alcohol ‘zeker als harddrug kan worden geclassificeerd’. Hij legt uit wat de verschillen en de gelijkenissen zijn.

Alcohol wordt beschouwd als een vaste factor in het studentenleven. Door die normalisering krijgt alcoholmisbruik vrij spel.

Het Leuvense stadsbestuur heeft plannen om het Mgr. Ladeuzeplein en het H. Hooverplein grondig te hertekenen. Op de concrete invulling van de werken is het evenwel nog wachten geblazen.