Student

The faculty student association of the Institute of Philosophy sighs with relief and draws its lessons from a turbulent year. Its structure changes in order to engage more international students.

De faculteitskring van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte haalt opgelucht adem en trekt lessen uit een bewogen jaar. Haar structuur wijzigt om meer internationale studenten te betrekken.

Uit een grootschalige bevraging van de VAD blijkt dat 90% van jongeren tussen 18 en 26 jaar indrinkt. Daarvan is ook 9 op 10 student.

Voor de 14e keer opent de KU Leuven haar deuren voor jong talent (8-13 jaar). Voor de ouders is er babysit.