Student

Het Vlaamse wielervoorjaar is vorig weekend van start gegaan. Leuvenaar Jasper Stuyven wil daarin een hoofdrol spelen.

Een overschot op het kotenaanbod zorgt voor een stabilisering van de kotprijzen, maar een daling is nog niet voor meteen.

Cosplay is een creatieve, fantasierijke hobby die in België aan populariteit wint. Faustina, studente taal- en letterkunde met een voornaam die magisch in de oren klinkt, vertelt over haar ervaringen.

Haast iedere geschiedenisstudent kent Werner Thomas. Voor velen van hen vormden zijn afschrikwekkende peptalks, die hij als voormalig hoofd van de POC Geschiedenis gaf, de echte start van hun studies.