Student

Eerder dit academiejaar publiceerde Veto een bloemlezing van de magazines waarmee de kringen hun studiegenoten up-to-date houden. De verkenning wordt nu verdergezet.

De filosofiestudenten kennen een bewogen tijd. Een nieuw studentencollectief zet de huidige Nieuwe Filosofische Kring onder druk. 'Internationale studenten zijn niet consistent vertegenwoordigd'.

Het is een niet alledaags zicht op het Ladeuzeplein - een gigantisch oranje doolhof, dat tegelijk ook een escape room is, palmt het zicht in.

Toen Emile Zola in 1898 met een open brief in de Franse krant L’Aurore van president Faure een echt, openbaar proces eiste voor de van spionage beschuldigde kapitein Dreyfus, sloeg dat in als een bom.