30% CSE omzeilen. Magda?

Sluipwegen voor de slecht scorende student

10 oktober 2017
Artikel
Auteur(s): Tuur Desloovere
Je herinschrijving geweigerd door de 30% CSE-regel? De creatieve student kan wel wat sluipwegen verzinnen. Alleen: magda?

De basisregel is duidelijk: een eerstejaars die een cumulatieve studie-efficiëntie behaalt die lager is dan 30 %, mag zich niet meer in dezelfde opleiding inschrijven in het daaropvolgende academiejaar. Maar de KU Leuven is groot en log, de student snel en behendig. In het amalgaam van campussen, opties en onderwijstalen zijn dus misschien wel gaatjes te vinden.

De Leuvense rechtenstudent die geen 30% behaalde, kan niet kiezen voor rechten met optie politieke wetenschappen of de wetboeken het jaar nadien openslaan aan de Kulak. 'Je wordt geweigerd voor een opleiding, niet voor een optie. Dat geldt ook voor identieke opleidingen aan andere campussen', zegt Liesbet Smedts, hoofd studentenbegeleiding van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Ook taalequivalenten worden uitgesloten: zij die in de opleiding Industriële wetenschappen te laag scoorde, kan haar geluk niet beproeven in het Engelstalige Engineering Technology. Een creditcontract aangaan met losse vakken uit de richting waarvoor je geweigerd bent, kan ook niet.

In het amalgaam van campussen, opties en onderwijstalen zijn dus misschien nog gaatjes te vinden

Toch zijn er hiaten door de wijze waarop sommige opleidingen gestructureerd zijn: wie geweigerd wordt voor Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, mag wel nog starten aan de opleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Nochtans hebben die opleidingen hetzelfde programma in het eerste jaar. Suzanne Nijssen, studieloopbaanbegeleider bij FEB: 'We raden dat wel af, maar in theorie mag dat. Ze worden beschouwd als aparte opleidingen.' Dat is niet overal zo: zo zijn politieke wetenschappen en sociologie afstudeerrichtingen in dezelfde opleiding en wordt men daar dus voor beide geweigerd.

Het is dus goed uitkijken naar hoe de verschillende keuzes gekwalificeerd worden: als andere opleiding of ‘slechts’ als afstudeerrichting of optie. Onze politicoloog in spe moet zo misschien op zoek naar iets anders, terwijl hij die droomt van een bedrijfseconomische carrière nog een extra poging kan wagen.