Anne De Paepe: ‘Deze job gaat niet ten koste van alles’

Navraag

15 mei 2017
Interview
Auteur(s): Jef Cauwenberghs
Geen exit die zoveel commotie veroorzaakte als die van Gentse rector Anne De Paepe. Moord, brand en samenzweringen aan de UGent? Tijd voor nuance.

Met een glimlach even breed als haar kantoor ontvangt Anne De Paepe ons. Geen spatje van de mediastorm te merken bij de uittredende Gentse rector. Nochtans hing er de laatste weken een kleine onweersbui boven de UGent. Zo stelde De Paepe zich niet kandidaat voor een volgende termijn. Om persoonlijke redenen, al kwam nadien ook aan het licht dat de loge in het spel zat.

Als kers op de taart verzeilde de nieuwe verkiezing tussen de teams Rik Van de Walle/Mieke Van Herreweghe en Guido Van Huylenbroeck/Sarah De Saeger in een egelstelling die nu de zesde ronde ingaat. De Paepe laat het niet aan haar hart komen en blijft er haar rustige zelve bij.

Even tussen alle turbulentie door: hoe gaat het met u?
Anne De Paepe: 'Met mij gaat het goed. Ik heb mij altijd geconcentreerd op de inhoud van mijn taken. Ik ben nog tot begin oktober rector en er ligt nog heel wat werk op de plank. Het zou niet goed zijn om op dit moment de dingen te laten slabakken. Onafhankelijk van de toekomst neem ik mijn verantwoordelijkheid tot de laatste dag.'

Maar u had zich de situatie ongetwijfeld anders voorgesteld?
'Ik had gehoopt dat het allemaal serener zou verlopen. Daar heb ik ook tot opgeroepen. Maar goed, verkiezingen zijn onvoorspelbaar. Niet alleen bij ons, je ziet ook dat op andere universiteiten het spel hard gespeeld wordt. Kijk bijvoorbeeld eens naar uw universiteit. Dat toont aan dat niets op voorhand in te schatten is. Het is ook onderdeel van de tijdsgeest. We leven in een complexe wereld.'

'Niet alleen bij ons wordt het spel hard gespeeld, dat zie je ook op andere universiteiten'

Anne De Paepe

Eerst ging u om persoonlijke redenen niet verder, later kwam dat verhaal van druk uit de loge. Waarom bent u overstag gegaan?
'Dat is een combinatie geweest van een aantal overwegingen. De eerste en doorslaggevende overweging heeft alles te maken met het overlijden van mijn man vorige zomer. Hij steunde mij honderd procent in mijn functie als rector en stond altijd achter mij. Men mag wat menselijk begrip tonen als zo iemand wegvalt. De tweede reden is inderdaad dat ik niet terecht wilde komen in een milieu van polarisatie. Dat is niet mijn wereld en dat is niet hoe ik de universiteit wil beleven. Voor mij gaat deze job niet ten koste van alles. Ik heb genoeg andere interesses. Had ik het ondanks alles toch willen doen, dan had ik mij kandidaat gesteld.'

Polarisatie

U wilde geen polarisatie. Ondertussen zijn we wel al vijf stemrondes ver…
'Ik voelde wel al aan dat het bitsig zou worden. Hopelijk kunnen we snel weer back to business.'

Hebt u er goede hoop op?
'Het valt te bekijken wat u verstaat onder goede hoop. Het is natuurlijk te hopen dat dit allemaal niet te lang meer moet duren. Ik ervaar dat de mensen een zekere verkiezingsmoeheid vertonen.'

'Ik ervaar dat mensen een zekere verkiezingsmoeheid vertonen'

Anne De Paepe

De krantenkoppen waren hard. Komt de UGent hier zonder kleerscheuren uit?
'Dat denk ik wel. Het heeft getoond dat het er in de academische wereld even hard aan kan toegaan als in de politiek en ja, ego’s en ambitie durven soms botsen. Maar verdeeld? Dat is een beeld dat door de media is opgehangen. Ik kan u verzekeren dat achter de schermen iedereen hier goed samenwerkt. Uiteraard heeft iedereen zijn voorkeur en ja, er zijn personen die bepaalde posities ambiëren, maar dat verdeelt ons niet in twee kampen. De traditie van pluralisme zit in de genen van onze universiteit.'

Gemediatiseerde kiesstrijd

Niet enkel in Gent maar ook in Leuven waren het turbulente weken. In welke mate verschilt zo’n verkiezing nog van een politiek machtsspelletje?
'Ik denk dat de hele kiesstrijd in het verleden vaker binnenskamers in de universiteit bleef en dat het de laatste jaren meer en meer gemediatiseerd is. Als ik de historici mag geloven, dan ging het er vroeger ook soms heftig aan toe. Er waren ook vaak patstellingen waarbij een nieuwe kandidaat werd aangedragen. Dat is van alle tijden, alleen bleef het toen veel meer onder de radar.'

Ook uw collega en vriend Rik Torfs verlaat binnenkort het rectoraat. Hoe was uw relatie met hem?
'Wij hebben altijd een heel goede verstandhouding gehad. We hebben ook afgesproken om elkaar na het professionele parcours te blijven zien.'

Nochtans stond Torfs bij de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) bekend als een dwarsligger. De KU Leuven speelde wel meer dan eens solo-slim.
'Dat heb ik persoonlijk nooit zo sterk ervaren. Ja, hij kon op zijn strepen staan, maar Rik was een persoon die voor veel open stond. Bovendien mag je niet vergeten dat de KU Leuven de grootste universiteit van Vlaanderen is en dat die niet door één persoon gerund wordt. Gent en Leuven vertegenwoordigen de grootste studentenaantallen, dan is het ook logisch dat zij meer gewicht in de schaal kunnen leggen.'

'De kiesstrijd is van alle tijden, alleen bleef het vroeger meer onder de radar'

Hebt u zich nooit gestoord aan de ‘Leuvense arrogantie’?
'Persoonlijk niet. Er is de laatste jaren natuurlijk een ander evenwicht ontstaan tussen Gent en Leuven en ook de andere universiteiten hebben sterke punten. De KU Leuven moet erkennen dat het voor hen wat aanpassen is. Wij hebben hen daar wanneer nodig vriendelijk aan herinnerd en zij hebben daar geen probleem van gemaakt.'

Heeft u tips voor het rectorschap voor Luc Sels?
'Ik heb helaas nog niet het genoegen gehad hem te leren kennen, dat komt in de komende maanden hopelijk in orde. Tip? Blijf voldoende onthecht. Ga je door de macht niet anders gedragen, maar blijf eerlijk met jezelf.'

En wat heeft het post-rectorschap voor u in petto?
'Terug naar mijn eerste professionele liefde: mijn wetenschappelijk onderzoek in de genetica. Ik wil daarin deel uitmaken van het groeiproces van jonge mensen. Dat is ook iets waar ik in mijn rectorschap altijd naar gestreefd heb.'