Buitenlandse Studentenkranten onder de loep

Op bezoek bij de buren

12 februari 2016
Artikel
Niet enkel in België maken studenten kranten. Veto heeft ook buitenlandse vrienden. Toch blijken de Franse, Engelse en Nederlandse collega’s het soms net iets anders aan te pakken.​

Sorb'on

  • Waar: Sorbonne universiteit, Parijs (Frankrijk)
  • Aantal medewerkers: 20-30
  • Oplage: Enkel online (vier à vijf artikels per week)
  • Opgericht: September 2013

“Daarnaast past het internet ook beter bij ons doelpubliek,” gaat Meyer verder, “We proberen natuurlijk de studenten te bereiken, maar bij uitbreiding Parijse jongeren die geïnteresseerd zijn in onze leefwereld.”

Dat uit zich ook in het soort artikels van de online krant. “Wij schrijven vooral culturele recensies, maar ook opiniestukken over grote economische en politieke kwesties,” aldus de hoofdredacteur, “De keuze van de artikels is echter redelijk vrij. Bij ons is er geen redactievergadering waar redacteurs artikels voorleggen.”

“De ideeën komen van de medewerkers zelf. Die stellen hun suggesties dan voor aan mij of een andere redacteur. Wij geven feedback en helpen tijdens het schrijven van het artikel. Enkel in hoogst uitzonderlijke gevallen keuren wij een artikel af.”

"Ideeën voor de artikels komen van de medewerkers zelf”

Etienne Meyer, hoofdredacteur Sorb’on

Onafhangkelijkheid

Over de relatie met de universiteit is Meyer tot slot kort: “We zijn echt niet de krant van de universiteit. We zijn een onafhankelijk blad. De universiteit steunt ons wel als we een vergaderzaal nodig hebben of iets dergelijks, maar de Sorbonne heeft geen zeg in de artikels die wij schrijven.”

Daarnaast is de krant ook financieel volledig onafhankelijk van de universiteit. “We werken met giften van de leden vanaf vijf euro en we krijgen ook steun van een aantal organisaties die ons genegen zijn,” besluit Etienne. “Dat is een bewuste keuze. Als we zouden kiezen voor inkomsten via reclame, zouden we immers onze redactionele onafhankelijkheid kunnen verliezen.”

Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad

  • Waar: Nijmegen (Nederland)
  • Wanneer: zeswekelijks
  • Oplage: 6000 exemplaren
  • Opgericht: 1985

Het Algemeen Nijmeegs studentenblad of kortweg ANS werd in 1985 opgericht en viert dit jaar dan ook zijn dertigste verjaardag. Tijs Siksma, één van de twee hoofdredacteurs, legt uit: “Wij zijn dertig jaar geleden ontstaan vanuit een aantal dissidenten binnen studentenvakbond AKKU (Aktie Kommitee Kritische universiteit, red.) Een deel van de leden wilde een kritisch tegengeluid laten horen.”

Het ANS heeft volgens Siksma een traditie van kritische berichtgeving over zowel de universiteit als de studentenvertegenwoordiging: “We zijn onafhankelijk van de universiteit. Er is dus niemand die onze inhoud controleert. In het verleden is er al een aantal keer geprobeerd om vanuit de universiteit de krant te censureren. Dat toont aan dat we toch kritisch staan tegenover de universiteit.”

"Een echt studentenblad zoals ANS is een unicum in Nederland”

Tijs Siksma, hoofdredacteur ANS

Het ANS gaat trouwens ook mee met zijn tijd en investeerde recent in een nieuwe website. “Wij waren tot dit jaar een maandblad maar nu verschijnen wij om de zes weken omdat wij in de nieuwe website hebben geïnvesteerd,” vertelt Siksma. De financiering van het ANS verloopt via het zogenaamde SNUF. "De SNUF staat voor Stichting Nijmeegs universiteitsfonds. Zij staan in voor de financiering van het studentenleven in Nijmegen,” legt Siksma uit, “De SNUF is weliswaar verbonden aan de universiteit maar zij kunnen niet zomaar de financiering stopzetten," vertelt Siksma.

Unicum

Een echt studentenblad zoals het ANS is volgens Siksma een unicum in Nederland. “Het ANS is een blad voor en door studenten en dat is in Nederland vrij uniek,” stelt hij. Volgens Siksma hebben de meeste universiteiten in Nederland wel een eigen universiteitsblad, vergelijkbaar met onze Campuskrant. “In die universiteitsbladen wordt ook aandacht besteed aan het studentenleven, maar de grens tussen echte journalistiek en bedrijfsjournalistiek is erg dun" besluit Siksma.

The Gryphon

  • Waar: Leeds (Groot-Brittannië)
  • Wanneer: Wekelijks
  • Oplage: 3000
  • Edities: 15
  • Opgericht: 1897

Voor het oudste studentenblad uit de reeks moeten we het kanaal over naar Leeds. Daar verschijnt al sinds 1897 wekelijks een studentenkrant, met daarin een brede waaier aan onderwerpen. Universitair nieuws, maar ook sport en politiek komen aan bod. “Wij werken met dertig redactieleden. In totaal telt The Gryphon ongeveer 150 leden,” vertelt Benjamin Cook, Editor in chief. “De hoofdredacteur is een fulltime job en wordt jaarlijks verkozen door de studenten zelf,” legt Cook uit.

"Medewerkers betalen tien pond om lid te worden”

Benjamin Cook, hoofdredacteur The Gryphon


Hij stelt dat The Gryphon als belangrijkste taak heeft de universiteit en de studentenvertegenwoordiging kritisch te bekijken. “Er waren in het verleden natuurlijk wel enkele onenigheden tussen de krant en de universiteit of met de studentenvertegenwoordiging, maar we werden altijd gesteund.”

Betalen

Anders dan bij de andere studentenbladen moet er betaald worden om te mogen meewerken aan The Gryphon. Cook vertelt: “Medewerkers betalen tien pond om lid te worden van het team.” Verder komt de financiering vanuit de universiteit en reclame-inkomsten. “Maar we blijven natuurlijk wel onafhankelijk in onze berichtgeving over de universiteit,” verduidelijkt Cook.

Volgens Cook zijn studentenbladen in Groot-Brittannië vrij goed ingeburgerd. “Bijna aan elke Britse universiteit bestaat er een studentenblad. Veel professionele journalisten zijn er hun carrière ook begonnen.”