Ik ga op kot en ik neem mee... mijn huisdier.

Heb je recht op het gezelschap van je trouwe viervoeter op kot?

02 november 2018
Artikel
In augustus besliste minister van dierenwelzijn Ben Weyts dat huurcontracten huisdieren niet langer konden verbieden. Of ook kotstudenten onder deze regeling vallen is nog maar de vraag.

Op 26 augustus 2018 bereikte Vlaams minister van dierenwelzijn Weyts een akkoord met de organisatie de Verenigde Eigenaars in verband met huisdieren in huurwoningen. Voordien was het toegestaan in de huurovereenkomst een clausule op te nemen die alle soorten huisdieren verbood, tot een goudvis toe. Vanaf augustus is de enige vereiste waaraan de huurder moet voldoen nagaan of de ruimte geschikt is voor de noden van het huisdier zelf. Bij conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder niet langer eenzijdig de huurovereenkomst verbreken maar zal de vrederechter daarover beslissen.

Omkaderd wonen

Voor studenten met een fysieke beperking is het een mogelijkheid om een huisdier op kot te hebben om zo op een goede manier in de maatschappij te functioneren. Een blindengeleidehond is welkom op kot en er worden voorzieningen voor getroffen.

KU Leuven voorziet in een speciaal programma ‘Omkaderd Wonen’. Studenten met en zonder een functiebeperking verblijven op dezelfde gang op kot. De medebewoners van die gang worden op de hoogte gebracht wanneer er een huisdier zou komen. Bij het motivatiegesprek wordt er reeds gevraagd of zij dat zien zitten of niet.

Voor studenten met psychologische problemen ligt het echter minder eenvoudig. Het is erg moeilijk om een grens te trekken wanneer huisdieren al dan niet worden toegelaten, maar de mogelijkheid bestaat.

'Toen de residentiebeheerder erachter kwam dat ik een kat had op kot moest ik hem wegdoen'

Roel, baasje van Iven de poes

Kopjes krijgen kalmeert

Eenzaamheid op kot is nochtans een groot probleem dat veel studenten treft. Een huisdier meenemen naar je tweede thuis lijkt misschien wat onorthodox, maar blijkt een goede remedie tegen angstige gevoelens. Zo verbleef Eva op een residentie, maar bleek het niet onmogelijk een kat te mogen houden.

‘Ik vertelde aan de huisbaas dat ik last had van angsten en dat de kat daarbij hielp. Daarna heb ik nog met iemand van de dienst huisvesting van de KU Leuven gepraat, maar die stelde zich erg begripvol op. Tot ik op Erasmus vertrok heeft de kat bij me op kot gezeten, nu woont ze bij mijn ouders.’

Wanneer je niet het statuut van functiebeperking bezit en gewoon een huisdier ter gezelschap wil ligt het moeilijker. Roel verbleef ook in een residentie en heeft een tijdlang zijn kat Iven op zijn kamer verborgen kunnen houden. ‘Alle kotgenoten waren op de hoogte en maakten er geen probleem van, maar toen de residentiebeheerder erachter kwam heb ik Iven jammer genoeg moeten opgeven’, vertelt hij.

'Huisdieren hebben een impact op de kotgenoten: ze brengen bepaalde geuren en vuiligheid met zich mee'

Ludo Clonen, hoofd Dienst Studentenhuisvesting

Ondanks de moeilijke huurwetgeving slagen een aantal kotstudenten er alsnog ieder jaar in hun harige (of schubbige) vriendjes mee op hun kamer te houden. Veel hangt natuurlijk af van de soort studentenwoning waar het over gaat.

Veel studenten verblijven zoals Eva en Roel op een residentie van de KU Leuven. De Dienst Studentenhuisvesting bevestigt dat bij hen als basisprincipe geldt dat huisdieren niet zijn toegelaten. ‘Huisdieren hebben een impact op de kotgenoten: ze brengen bepaalde geuren en vuiligheid met zich mee. Bij privé verhuur is het aan de eigenaar om hierover te beslissen’ aldus Ludo Clonen, hoofd van de dienst Studentenhuisvesting.

Gebruik je gezond verstand

Wanneer je op de privémarkt iets huurt ben je dus aan dezelfde wetgeving onderworpen als gewone huurders. Het blijft natuurlijk zo dat een kot niet altijd een geschikte leefomgeving is voor een huisdier, dus de nieuwe wetgeving betekent niet dat je een Golden Retriever van 30 kilogram in een ruimte van 12 vierkante meter mag houden. Wel kan je de beslissing van je kotbaas eventueel aanvechten als je daartoe redenen denkt te hebben. Die beslissing wordt dan beslecht door de vrederechter.

Jan Doucet, coördinator bij de huurdersbond Vlaanderen stelt het als volgt: ‘Uiteindelijk zijn er drie elementen waarmee je als huurder rekening moet houden indien je graag een huisdier hebt: je bent in overeenstemming met de wetten op dierenwelzijn, je zorgt dat je huisdier geen geluidsoverlast veroorzaakt en je zorgt er als goede huisvader voor dat jouw huisdier geen huurschade veroorzaakt.’ Als je als huurder het nodige doet om daaraan tegemoet te komen, dan zal het verbod waarschijnlijk geen stand houden.