M-Museum sluit tijdelijk de deuren

Museum wil collectie op andere manier presenteren

19 december 2016
Artikel
Auteur(s): Margot De Boeck
Vanaf 18 januari zal het M-Museum voor enkele maanden sluiten. Een opfrissing moet het museum toelaten om haar werken op een nieuwe en meer dynamische manier te presenteren.

Momenteel kan je in het M-Museum onder meer de succesvolle expo Op zoek naar Utopia bezoeken. Wie graag nog even in het museum vertoeft, is er beter snel bij. Vanaf 18 januari sluit het voor een aantal maanden de deuren. Na de zeven drukke jaren die het M-Museum kende sinds de opening van het gelauwerde nieuwe gebouw van toparchitect Stéphane Beel, is het toe aan een aantal langverwachte ingrepen.

‘We hebben onszelf herdacht en aan die denkoefening heeft iedereen in het museum meegewerkt’, licht Peter Carpreau, afdelingshoofd Oude Kunst, toe. ‘Ook de input van suppoosten speelde hierin een belangrijke rol, zij vormen de eerste lijn naar het publiek. Zij zien hoe het publiek doorheen het gebouw loopt en bij welke werken het langer blijft staan.’

Het museum beslaat voor het publiek een ruimte van 6.000 m2, waarin je als bezoeker makkelijk kan verdwalen. ‘Het zal een labyrint blijven, maar een aantal doorgangen zullen wel worden geoptimaliseerd', vertelt Carpreau.

Dynamische presentatie

Belangrijker dan een betere publieksstroom is voor het M-Museum de nieuwe manier van presenteren. De huidige opstelling van de museumwerken toont 300 stukken, de overige 51.700 stukken uit de collectie staan veilig opgeborgen in een depot. De nieuwe opstelling laat meer variatie toe: het uitgangspunt wordt namelijk een dynamische presentatie, waarbij het museum regelmatig andere stukken uit zijn collectie zal presenteren.

Met die nieuwe koers speelt M in op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het museumwezen. ‘We willen inzetten op de verhalen die beelden kunnen vertellen’, licht Carpreau toe. Recent nog vond in het museum een symposium plaats over beeldgeletterdheid, de vaardigheid om een beeld te kunnen lezen. ‘Daarin spelen musea een centrale rol’, vindt Carpreau.

'Het museumbezoek is niet langer een top-down-ervaring waarbij de curator een verhaal vertelt aan de bezoeker'

Peter Carpreau, afdelingshoofd Oude Kunst

Daarnaast wil het museum meer inzetten op het verbinden van oude en hedendaagse kunst. ‘Dat is een grote uitdaging en vraagt een aparte methodiek.’ Tot slot leidde de denkoefening ook tot een actievere rol voor de bezoeker, omdat er voortaan meer ruimte voor diens indrukken en verhalen zal zijn. ‘Het museumbezoek is niet langer een top-down-ervaring waarbij de curator een verhaal vertelt aan de bezoeker. Door middel van co-creatie komt een meer gelaagd verhaal tot stand.’

Win-winsituatie

De sluiting van het museum zal volgens Carpreau geen financiële dobber zijn. De nieuwe manier van presenteren kan een financieel voordeel opleveren: doordat meer beroep gedaan wordt op werken uit de eigen collectie, is na de heropening minder nood aan de dure bruikleen van musea uit het buitenland.

‘Door zo’n bruikleen kan de prijs voor een tentoonstelling al snel oplopen tot 500.000 euro, en dan hebben we het nog niet over de duurste expo’s’, licht Carpreau toe. Op die manier is de nieuwe vorm van presenteren een dubbele win-win.

In juni opent het museum opnieuw. Voor zij die in tussentijd in Leuven graag nog wat kunst bekijken organiseert M een Open Expo met werk van Vlaams-Brabantse kunstenaars in Cas-co, een multidisciplinaire werkplaats voor kunstenaars in de Vaartstraat.