Out in Leuven

Waar kan de Leuvense holebi terecht?

15 mei 2018
Artikel
Auteur(s): Shari Dedier
Na de sluiting van de Key West vorig jaar zijn de uitgaansmogelijkheden voor Leuvense holebi’s beperkt. Wel biedt café Rocco een ontmoetingsplaats aan holebi's en transgenders in al hun diversiteit.

Wie al een aantal jaar in Leuven verblijft, herinnert zich misschien nog de Key West op de Dirk Boutslaan, vaste stek voor wie de sfeer op de Oude Markt soms een beetje te uitgesproken heteroseksueel vond. Als danscafé bood het een plek om zich als holebi tussen gelijken en in alle veiligheid te amuseren. Sinds de sluiting van de Key West in april 2017 en die van opvolger Blackwood recent, lijken de uitgaansopties voor holebi’s in Leuven eerder beperkt.

Café Rocco, net over de ring, biedt echter nog steeds een ontmoetingsplaats om in een gemoedelijke sfeer andere holebi’s te treffen. Met de toenemende aanvaarding van LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)-personen in de maatschappij, lijkt ook hun uitgaansleven te schipperen tussen integratie en de nood aan eigen plaatsen.

Een beetje thuiskomen

Ook op een gewone maandagavond vallen op het terras van Café Rocco op de Diestsesteenweg een heel aantal vaste klanten te treffen. Chris Mazarese, de woordvoerder van Holebihuis Vlaams-Brabant, dat zich vlak boven de Rocco bevindt, benadrukt het belang van een laagdrempelige ontmoetingsplaats als Rocco waar holebi’s en transgenders in een informele setting kunnen afspreken.

Ook anno 2018 is er nood aan dergelijke plaatsen, stelt ze: 'Het zou veel fijner zijn als iets als een Holebihuis niet meer zou moeten bestaan, dat het zo evident is dat iedereen overal zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen. Jammer genoeg is dat nog niet zo in de samenleving, en in die zin heeft het een meerwaarde omdat je mensen ontmoet waar je niet zoveel uitleg aan moet geven, maar die je met een half woord begrijpen. Dat is een beetje thuiskomen.'

Ook Sten Van Gorp van &of, de vereniging voor Leuvense holebi-jongeren, wijst op dit aspect: 'Hoe goed het ook gaat in België en in Leuven specifiek met holebi-aanvaarding, er blijft toch nog een onveiligheidsgevoel en er gaan soms nog dingen mis. Dus het veiligheidsgevoel dat (in Rocco) gecreëerd wordt, is heel belangrijk.'

'Het heeft een meerwaarde omdat je mensen ontmoet waar je niet zoveel uitleg aan moet geven, maar die je met een half woord begrijpen. Dat is een beetje thuiskomen'

Chris Mazarese, woordvoerder Holebihuis Vlaams-Brabant

Door de samenwerking met het Holebihuis is Rocco ook de thuishaven van de verschillende holebi- en transverenigingen in het Leuvense. Zij organiseren er uiteenlopende activiteiten, van workshops over cabaretavonden tot literaire debatten. Tijdens of na vergaderingen kan er bovendien aan de toog worden nagepraat.

Sten wijst ook op de verbindende rol van Rocco tussen verenigingen en individuele bezoekers: 'Rocco heeft duidelijk een sociale functie en de gerant in kwestie, Filip, is daar ook attent over. Als iemand nieuw binnenkomt zal die daar altijd ook een babbeltje mee doen en uitleg geven over de verenigingen hier te Leuven.'

Dansen met mannen

Wat het ‘echte’ nachtleven betreft, blijft de Leuvense gay scene tegenwoordig wel een beetje op ziin honger zitten. Al voor de Key West sloot, was het er merkbaar minder druk. Dat hoeft echter niet per se een negatief teken te zijn. Hoewel er wel met enige nostalgie over de Key West gesproken wordt, ziet Jorian Depaepe, coördinator van Leuvense homo-organisatie Driekant, een algemene trend: 'We merken dat LGBT’s ook graag uitgaan naar gewone fuiven. Waar dat vroeger een beetje werd opgesplitst, vermengt zich dat nu meer. Er zijn er die zeggen dat ze het niet meer nodig hebben om apart te fuiven. Ze willen gezien worden als part of the crowd, want uiteindelijk, de wereld draait om hokjes en we willen proberen ook die hokjes te doorbreken. Het LGBT-leven is ook veel meer aanvaard vergeleken met vroeger.' Bovendien zijn er met de komst van sociale media en datingapps ook andere opties om elkaar te leren kennen. Het verdwijnen van specifieke holebicafés hoeft dus geen ramp te zijn voor de uitgaande holebi’s.

'Ze willen gezien worden als part of the crowd want uiteindelijk, de wereld draait om hokjes en we willen proberen ook die hokjes te doorbreken'

Jorian Depaepe, coördinator Driekant

Over het algemeen zijn er voor Leuvense holebi’s en transgenders dus minder locaties om uit te gaan. Wel worden er nog regelmatig fuiven georganiseerd, bijvoorbeeld de Smooch-parties van &of in samenwerking met Driekant. Die beantwoorden wel degelijk aan een verlangen om zich in alle openheid uit te kunnen leven, getuigt ook vaste klant van Rocco, Uri: 'Op een heterofuif moet je als man niet proberen om gewoon een man ten dans te gaan vragen. Daarom vind ik het wel noodzakelijk dat er nog altijd fuiven zijn die heel holebi-minded zijn.'