Rechtenfaculteit geeft slaagcijfers vrij

Eerste jaar blijkt inderdaad selectiejaar

28 maart 2022
Nieuws
Auteur(s): Noah Andries
Op vraag van studenten heeft de rechtenfaculteit de slaagcijfers van haar verplichte vakken bekendgemaakt. Vooral de lage percentages in de eerste bachelor vallen op.

Voor de eerste keer maakt de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen haar slaagcijfers bekend. Dat kwam op onophoudelijk verzoek van de studenten, vertelt decaan Wouter Devroe: 'Ik vind dat we elke redelijke vraag van de studenten moeten inwilligen.'

Een paar jaar geleden nog veegde de faculteit een voorstel tot meer transparantie van tafel. 'Ik zie er de meerwaarde niet van in', zei de vicedecaan onderwijs van de faculteit destijds aan Veto

Dat Devroe, die in 2020 verkozen werd, er wel oor naar heeft, bevestigt zijn status als progressieve decaan. Eerder dit academiejaar heeft de faculteit haar naam veranderd

Slaagcijfers

Uit de vrijgegeven documenten wordt duidelijk dat de slaagpercentages van het eerste jaar niet in verhouding staan met wat in de latere jaren te zien is. Het gemiddelde slaagpercentage van de eerste bachelorfase is slechts 58 procent in Rechten en 59 procent in Criminologische Wetenschappen. In de tweede fase daarentegen is dat slaagpercentage voor beide opleidingen aanzienlijk hoger, namelijk 87 procent. 

In het eerste jaar vormt het vak Inleiding in de filosofie met inbegrip van wetenschapsleer het grootste struikelblok voor de criminologen in spe: 43 procent van de studenten behaalt een voldoende. De eerstejaars rechtenstudenten zwoegen vooral op Geschiedenis van het publiekrecht, dat slechts 46 procent geslaagden kent. 

'Het eerste jaar is een zeer selectief jaar'

Wouter Devroe, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen

'Ik heb nooit het gevoel gehad dat er een inleiding was. We werden direct geconfronteerd met heel moeilijke en grote vakken', getuigt rechtenstudent Robbe Vandersmissen. 'Het is een opgave om door het eerste jaar te geraken.'

'Het eerste jaar is inderdaad een zeer selectief jaar', merkt Devroe op. Dat is echter geen probleem eigen aan zijn faculteit: alle opleidingen zonder toelatingsproef met een groot aantal instromende studenten kennen lagere slaagcijfers in het eerste jaar. 

De lagere percentages zijn bovendien geen probleem. 'We willen de lat zeker niet lager leggen', aldus Devroe. De vrijgave van de cijfers zorgt voor transparantie en moet mogelijke afwijkingen opsporen. 'Als we voor die afwijkingen geen reden vinden, dan hebben we een probleem.'

IJkingstoets

Momenteel werken verschillende faculteiten binnen de humane wetenschappen, waaronder de rechtenfaculteit, aan een gemeenschappelijke ijkingstoets

Het werk dat in de creatie van zo'n toets kruipt, garandeert niet haar realisatie: als de toets eenmaal bestaat, maar mager uitvalt in kwaliteit, wordt ze niet ingevoerd. Devroe vindt dat de ijkingstoets zeker niet mag neerkomen op een loutere taaltoets. De drempels voor bepaalde kansengroepen mogen ook niet hoger worden.

'We willen dat studenten hun keuzevakken kiezen op basis van hun interesses'

Wouter Devroe, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven

Als de faculteiten in kwestie een ijkingstoets zouden invoeren, blijft het een probeersel dat continu wordt bijgeschaafd. Daarom mag hij volgens Devroe niet bindend zijn: 'Je moet maar de student zijn die geweigerd wordt voor de opleiding maar daar wel de capaciteiten voor had.' De ijkingstoets is dus enkel indicatief bedoeld.

Enkel plichtvakken

De faculteit heeft besloten om enkel de percentages van de plichtvakken te publiceren. 'We willen dat studenten hun keuzevakken kiezen op basis van hun interesses en niet omwille van de slaagpercentages', reageert Devroe. Ondanks dat studenten in dezelfde richting afstuderen, kan de ene student meer zogenaamde 'buisvakken' hebben gekozen dan de ander, wat een weerslag kan hebben op hun studieresultaten.