Stad en universiteit herdenken 500 jaar Utopia

Een utopie is durven dromen

23 september 2016
Artikel
Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Thomas More's boek trapten de stad en de universiteit dit weekend het Utopia-festival af. Hoe leeft de utopie voort in bekende Leuvense hoofden?

Denise Vandevoort, schepen van Cultuur: ‘Ik besef heel goed dat er ongelijkheden bestaan in onze samenleving. Ook vandaag blijven verschillen tussen man en vrouw, zwart en wit, voor discriminatie zorgen, precies zoals vijf eeuwen geleden. Het gaat erom dat we leren hoe we kunnen samenwerken, zodat we op die manier wereldwijd rechtvaardigheid en vrede bereiken.’

Carmien Michels, auteur: ‘In mijn ideale wereld staat dialoog centraal. Mensen zijn bang om zich bloot te geven. Zelfs van vrienden weten we vaak niet welke bagage ze allemaal met zich meedragen. Pas als we het anders-zijn van de ander erkennen, kunnen we ons tot elkaar verhouden en van elkaar leren. Af en toe verrassen wildvreemden me door een sympathiek gebaar of een spontaan gesprek. Dan besef ik hoe belangrijk het is open te staan voor wat er op je afkomt.'

Rik Torfs, rector: ‘Ik vind een perfecte wereld waarin niets moet aangepast worden maar een eng idee. Een echte utopie schrikt mij af. Mijn ideale wereld is er een die onvolmaakt is.’

Jan Van der Stock, curator van Op zoek naar Utopia en kunsthistoricus: ‘We hebben niet zozeer nood aan utopisten, wél aan mensen die de samenleving willen verbeteren. Te vaak wordt een utopie bestempeld als een naïviteit, terwijl het eigenlijk een leidraad voor onze maatschappij kan zijn. Verbeelding is hierbij essentieel. Ook al kan onze utopie wellicht nooit bereikt worden, we moeten durven dromen. Hierin spelen studenten een belangrijke rol, want is elke student niet op zoek naar een eigen Utopia?’

Wouter Hillaert, oprichter Hart boven Hard: ‘Ik denk heel concreet over utopieën. Mijn meest haalbare voorstel is de invoering van een burgerdienst voor jongvolwassenen, een vrijwilligersjaar in een organisatie tegen een kleine vergoeding. Het geeft jongeren een netwerk en creëert maatschappelijk bewustzijn. Ten tweede vind ik dat er een menswaardige munt naast de euro moet komen. Zonder rente en zonder schuld. Zo kunnen vluchtelingen en werklozen ook bijdragen. Ten slotte pleit ik voor een indeling in vier geslachten in plaats van twee. Geslachten bepalen ons denken te veel. Op die manier kan de polariteit in gender wegvallen.’

Het volledige programmaoverzicht van het Utopia-festival is hier te vinden.