Studenten beginnen academiejaar zonder leiders

Student zoekt vertegenwoordiging

22 september 2015
Artikel
Auteur(s): Jasper Van Loy
De studentenvertegenwoordiging van de Leuvense studenten dreigt leeg te lopen. Hoe komt dat? En hoe moet het nu verder?

Onlangs bereikten de moeilijkheden in de studentenvertegenwoordiging een symbolisch dieptepunt. De plechtige opening van studentencentrum ‘s Meiers 5, dat de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO), studentenblad Veto, Studentenraad van de KU Leuven (Stura), Studentenraad van de Associatie Leuven (StAL) en de Studentenraad UC Leuven samenbrengt, werd uitgesteld.

Verbazingwekkend is dat allerminst: de drijvende kracht achter de opening is LOKO. Zonder voorzitter, ondervoorzitter of activiteitencoördinator werd de opening van het nieuwe studentencentrum simpelweg vergeten. Bijna alle studentenvertegenwoordigingsorganisaties hebben een tekort aan bestuurders. Onrustwekkender is dat niemand weet hoe de trend gekeerd moet worden.

LOKO EN KRINGEN

De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) staat er het slechtst voor. De koepelorganisatie die de specifiek Leuvense materie behartigt, mist 11 mandatarissen. “Iedereen is altijd welkom,” benadrukt Caroline van Rhee, coördinator Internationaal.

“De individualisering is overal voelbaar”

Joris Gevaert, voorzitter Stura

Bij de oningevulde mandaten zitten onder andere de voorzitter, ondervoorzitter en de activiteitencoördinator. Die laatste is onder andere verantwoordelijk voor LOKOmotion, de megafuif die er binnenkort weer aankomt. De kans is klein dat er nog vrijwilligers zullen gevonden worden voor die functies. “Mike (Moron, Algemeen Beheerder van LOKO, red.) en ik zitten in de werkgroep gevormd om LOKOmotion op te volgen,” vertelt van Rhee.

Ook bevestigt Van Rhee dat er geen zicht is op een nieuwe voorzitter of ondervoorzitter. “Het probleem stelt zich niet alleen bij LOKO,” nuanceert ze wel. Karel Van den Bossche, die vorig jaar LOKO-voorzitter was, ziet alles met lede ogen gebeuren. “Er is een tendens dat de functies die een zwaar engagement vergen, niet ingevuld geraken,” zegt hij. “Dat geldt zowel voor LOKO als voor de kringen.”

Die laatste delen inderdaad mee in de klappen, maar op beperktere schaal. Van alle studentenkringen waarvan Veto over volledige cijfers beschikt, zag 65,5% het aantal presidiumleden de afgelopen twee jaar dalen.

In totaal ging het volledige Leuvense presidiumbestand met 8,5% naar beneden. Verontrustende ontwikkelingen, waar slechts weinigen een antwoord op hebben. “Ik weet niet goed wat het tekort aan vertegenwoordigers veroorzaakt,” bekent van Rhee. “Sommigen denken dat er een generatiewissel plaatsvindt en dat de nieuwe generatie minder geëngageerd is.”

VVS

Ook met de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) gaat het niet zo goed. Door het nijpende tekort aan bestuurders is er sinds 31 augustus een overgangsbestuur aan de macht. Dat blijft zo tot 31 oktober.

“VVS draait op vrijwilligers. Die zijn beperkt en de hoge inzet zorgt voor een drempel,” zo verklaart Lennert Noppe, voorzitter van de Gentse Studentenraad en lid van het overgangsbestuur. “Een mandaat in VVS is bovendien redelijk zwaar. Het vergt veel moeite en heeft daardoor vaak een negatief effect op je studies,” besluit Noppe.

Het overgangsbestuur heeft geen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid. In noodgevallen heeft de interim-ploeg namelijk niet de autoriteit om adequaat te reageren en moet die dus telkens een Algemene Vergadering samenroepen. Dat is een omslachtige en inefficiënte procedure. “Dat is geen ideale situatie en we blijven dan ook zoeken naar een nieuw bestuur,” bevestigt Noppe.

Over de bevoegdheden van dat overgangsbestuur ontstond binnen de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging van Studenten bovendien zoveel onenigheid dat de Studentenraad KU Leuven (Stura) de vergadering verliet voordat de stemming plaatsvond.

Joris Gevaert, ondervoorzitter van Stura, ziet de toekomstige samenwerking vlotter verlopen. “Onze eigen Algemene Vergadering wil dat wij ons binnen de Vlaamse Vereniging van Studenten constructief opstellen en meewerken aan een oplossing voor de situatie.”

STURA

Begin vorige week besloot Marijke Vanderschot om persoonlijke redenen af te treden als voorzitter van de Studentenraad KU Leuven (Stura). Daardoor zit ook Stura zonder voorzitter. Nog twaalf andere mandaten staan daarnaast nog open, al zijn er voor negen daarvan al kandidaten gevonden.

“Het tekort aan mandatarissen is bij de Studentenraad KU Leuven iets minder groot, omdat wij nog kunnen rekenen op een brede steun vanuit onze eigen Algemene Vergadering,” vindt Gevaert. “Toch is de individualisering van de studenten overal voelbaar,” besluit Gevaert.

Hoe je die trend omkeert is ook voor Gevaert niet onmiddellijk duidelijk. “Zoveel mogelijk mensen informeren waardoor je potentiële kandidaten zeker aanspreekt is alvast een begin.”