Werkgroep rond multiregionaliteit streng voor de KU Leuven

'Ontdek jezelf, begin bij West-Europa'

01 december 2021
Nieuws
Auteur(s): Marie Vanbelle
De Metaforum-werkgroep rond multiregionaliteit aan de KU Leuven heeft haar rapport voorgesteld. De bevindingen zijn confronterend, maar de werkgroep reikt ook oplossingen aan.

De KU Leuven profileert zich graag als een universiteit die inzet op internationalisering. Volgens het eindrapport dat de werkgroep Multiregionaliteit op 26 november heeft voorgesteld, bestaat die 'internationale' visie voor 80% uit een internationale competitie om 'de beste te zijn' en voor 20% uit het helpen van achtergestelde regio's.

Dat wat nog ontbreekt is net wat de werkgroep hoopt te stimuleren: het écht willen leren van anderen. Meer dan louter wereldwijde data incorporeren, moet er een groter bewustzijn komen voor andere, niet-Westerse standpunten. 

Irritatie uitlokken

De werkgroep is in 2018 ontstaan binnen de interdisciplinaire denktank Metaforum. Het initiatief vormde een reactie tegen onder andere het toenmalige Strategische Plan van de KU Leuven, dat het internationale karakter van de universiteit in de verf zette. Initieel bestond de groep uit dertien leden, die zichzelf geen experts in het bestudeerde vakgebied noemden.

Sociologie, economie en geografie zijn de slechtste leerlingen van de klas

Wel willen ze gezien worden als academici die bezorgd zijn om de blinde vlekken binnen diverse opleidingen aan de KU Leuven. Carine Defoort, professor Chinese studies en coördinator van de werkgroep, waarschuwde bij de aanvang van het symposium: 'We stellen het kader van de institutie in vraag, dat kan irritatie uitlokken.'

Zeg het met cijfers

Een belangrijke voetnoot bij de resultaten van het onderzoek is dat de onderzoekers zich baseren op de curricula uit academiejaar 2017-2018. De werkgroep benadrukt dan ook dat de universiteit de voorbije vier jaar zeker al enkele stappen vooruit heeft gezet.

De cijfers zijn confronterend. Van de onderzochte disciplines en faculteiten staat antropologie het verst: in 42% van de aangeboden vakken is er aandacht voor regio's buiten het Westen. Politieke wetenschappen haalt hier slechts 15% en geschiedenis een schamele 7%. Wijsbegeerte doet het nog slechter met 4%, waarbij het zelfs enkel om keuzevakken gaat. De slechtste leerlingen van de klas: sociologie, economie en geografie, die geen enkel vak met aandacht voor multiculturaliteit aanbieden.

Je moet een vak niet 'Algemene inleiding tot de filosofie' noemen als er enkel naar Westerse filosofen gekeken wordt

Gerd Van Riel, decaan van Wijsbegeerte uitte in het debat na de voorstelling zijn ongenoegen over die kritiek. De informatie in het rapport is volgens hem niet accuraat. Hij voelt zich immers een bondgenoot in de strijd voor multiculturaliteit. Er zouden bovendien sinds vier jaar grote stappen in de juiste richting gezet zijn.

Enkele aanbevelingen

De werkgroep geeft niet enkel kritiek op de universiteit, ze formuleert ook vier aanbevelingen. Ten eerste zou het goed zijn dat elke student één of twee verplichte vakken, binnen de eigen discipline, opneemt over een regio buiten het Westen.

Daarnaast beklemtoont de werkgroep dat het ook niet erg is als een vak beperkt wordt tot het Westen. Wel zou dit dan expliciet in de titel daarvan vermeld moeten worden. Je moet een vak bijvoorbeeld niet 'Algemene inleiding tot de filosofie' noemen als er enkel naar Westerse filosofen gekeken wordt.

De universiteit zou inter- en transdisciplinaire opleidingen met een multiregionale focus moeten stimuleren

Ook specialisten aannemen met kennis over andere regio's is volgens het rapport een stap in de juiste richting. Dat hoeven niet per se mensen met een niet-Westerse nationaliteit te zijn. Het is vooral van belang dat de specialisten andere talen spreken, lezen en dat zij een andere cultuur doorgrond hebben. Zij zouden niet enkel vakken binnen hun specialisatie moeten doceren, maar ook inleidende en algemene vakken.

De laatste en moeilijkst te realiseren aanbeveling gaat over de financiering binnen de KU Leuven. De universiteit zou inter- en transdisciplinaire opleidingen met een multiregionale focus moeten stimuleren. Het mag voor faculteiten niet langer meer kosten om hun studenten vakken te laten opnemen uit een andere faculteit, zoals dat nu wel het geval is.

Het eindrapport van de werkgroep Multiregionaliteit is hier integraal te lezen.