Campus Leuven

Een tussentijdse evaluatie van de extra koteninspecties van de KU Leuven levert erbarmelijke resultaten op. Maar liefst de helft van alle koten voldoet niet aan de norm.

Komende woensdag bundelen de studentenkringen van de Gasthuisberg en de Lemmensberg de krachten om een grote massacantus te organiseren. De voorbereidingen lopen alvast vlot.

In twintig jaar is het aantal busreizigers per jaar in regio Leuven vervijfvoudigd, zo maakt De Lijn bekend. Toch moet het aantal bussen in het centrum naar omlaag.

Deze maand worden op de Leuvense gemeenteraad de circulatieplannen goedgekeurd. Drie maanden na de lancering zijn de meningen over plannen en werkwijze nog steeds verdeeld.