Dossier: money money money

De universiteit is big business. Dit dossier zoomt in op de motor alles onze alma mater: geld.

Een kleine rondvraag leert dat bijna de helft van de studenten zich soms schuldig voelt over hoeveel geld hij kost voor zijn ouders. Maar 89% voelt zich zelden of nooit schuldige over hoeveel geld hij kost aan de staat. Hoe gaan studenten om met geld? Van creatieve bijverdiensten, over avocadodrang tot de beursstudent.