Woontoestand in Leuven

Met wachtlijsten van meer dan negen jaar voor sociale woningen zoeken erkende vluchtelingen hun heil in aftandse koten. Ondertussen is het percentage sociale woningen gedaald. De bekende Leuvense huisjesmelker profiteert van een machteloos OCMW.

Dat vluchtelingen worden ondergebracht in ongeschikte of onveilige studentenkoten, heeft alles te maken met de wooncrisis die in Leuven woedt. Ondanks heel wat bouwprojecten is de krapte aan sociale en betaalbare woningen de laatste jaren alleen maar toegenomen.