Met de campagne 'KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou' hoopt de universiteit iedereen een haalbare blok- en examenperiode te geven.

UCLL laat dit jaar de meeste studievoortgangsregels vallen en gaat daarmee verder dan andere hogescholen. Universiteiten wijzigen niet vooraf: 'Hogescholen hebben meer kwetsbare studenten.'

Een professor kan zijn mondelinge examens via Skype mits informatieverplichting aan de student opnemen, zo besliste de KU Leuven. Wie weigert zou geen examen kunnen afnemen.

In 2021-2022 komt de studiekost op vakfiches en in programmaboeken te staan. Proffen delen de kost van hun vak en ook algemene kosten worden geraamd. 'We hopen op meer aandacht voor de studiekost.'

Dossiers in de kijker

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Veto nieuwsbrief

Lees de nieuwste pdf hier.