Campus Kulak Kortrijk: Uit de West-Vlaamse klei

Pedagogische proeftuin van de KU Leuven

05 maart 2016
Artikel
Klein en fijn: zo kan de Kulak worden omschreven. Proffen en studenten zijn 'preus lik fjirtig'* op hun campus.

“Studenten die voor de Kulak kiezen maken een bewuste keuze en gaan tegen de stroom in,” stelt Bernard Tilleman. De decaan van de rechtenfaculteit is sinds 1999 verbonden aan de Kulak. “In West-Vlaanderen is het immers eerder de regel je naar Gent trekt.”

Het onderwijs aan de Kulak lijkt sterk op dat van de Leuvense grote broer. Toch doen ze in Kortrijk zaken anders. “Wij zetten veel in op begeleiding van de studenten,” stelt Karel Dekimpe, de studentendecaan aan de Kulak. Dat kan door de kleinschaligheid van de campus.

“De Kulak vormt een ideale opstapcampus. De groepen zijn er kleiner en er is meer interactie met de proffen,” vertelt Tilleman. Volgens hem speelt de Kulak dan ook een voortrekkersrol binnen de KU Leuven op het vlak van onderwijs. “De Kulak vormt een pedagogische proeftuin waar met andere onderwijsvormen kan worden geëxperimenteerd.”

Gemeenschap

De campus ligt op een ruime afstand van het centrum van Kortrijk. “Er wordt erg weinig buiten de campus gegaan,” stelt Dekimpe. Daarom speelt nagenoeg het volledige studentenleven zich op de campus zelf af.

“De campus heeft alles wat een student nodig heeft. Dat zorgt voor een unieke sfeer,” stelt Sara Coghe, preses sociaal voor het Kulak. Studenten van verschillende richtingen kennen elkaar goed en vormen een gemeenschap,” stelt Tilleman.

“Studenten die voor de KULAK kiezen gaan tegen de stroom in"

Bernard Tilleman, decaan Rechtenfalcuteit

De favoriete oorden van verderf voor de Kulakstudent heten de “Cantor” en de Zweetkelder. De Cantor is het best te vergelijken met een fakbar in Leuven, maar dan voor de volledige campus. De Zweetkelder is dan weer het Kortrijkse equivalent van de Albatros. “De Zweetkelder dankt zijn naam tijdens de feestjes het wel eens kan gebeuren dat het zweet tegen het plafond blijft hangen en dat druppelt soms naar beneden,” vertelt Coghe. De West-Vlamingen weten duidelijk wat feesten is.

Het kloppende hart van de Kulak wordt gevormd door de centrale hal van het gebouw, Hal A. “Het is de plek waar iedereen door moet om naar de lessen te gaan,” vertelt Coghe. Dat zorgt ervoor dat studenten van verschillende faculteiten elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. “Hal A is de plek waar je met vrienden een koffie kan drinken of een kater kan verwerken,” vertelt Coghe. Rondhangen in Hal A wordt in het plaatselijke dialect skimmelen genoemd.

De sfeer in Hal A staat voor datgene wat de Kulak zo specifiek maakt tegenover Leuven. “Er is een andere sfeer. Veel studenten kennen andere studenten van andere faculteiten. De studenten motiveren elkaar meer om naar de les te gaan. Door de kleinschaligheid is er een beetje meer groepsdruk om naar de lessen te komen, ook na een fuif,” stelt Dekimpe.

Na twee jaar verhuizen de humane wetenschappen naar het verre Leuven. Volgens Dekimpe is dat echter geen groot probleem. “Als je twee jaar op dezelfde plek blijft dan hebben sommigen het wel gezien. De uitgaansmogelijkheden zijn dan ook niet erg gevarieerd.” Ook Tilleman vindt een verblijf van twee jaar op de Kulak voldoende. “Daarna wordt het tijd voor iets anders,."

*preus lik fjirtig: Apetrots zijn op iets of iemand

ID-kaart

  • 1474 studenten
  • Bacheloropleidingen cfr. KU Leuven
  • Academisch beheerder: Marc Depaepe