Hoe staat het met de herindeling?

'Dit jaar is er nog niet gesproken over de kalender'

25 maart 2019
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
Na de woelige periode vorig jaar worden enkel nog de startersdagen, activerend onderwijs en herkansingsbeleid behandeld. Die laatste kan op termijn evenwel de basis vormen voor een echte herindeling.

Van de drie thema’s krijgt het herkansingsbeleid op dit moment de meeste aandacht. Voorzitter van de Onderwijsraad Jan Eggermont legt uit: ‘Er was vorig jaar onder meer discussie over waar de tweede examenkans moest komen in het academiejaar. In onze vergaderingen merkten we dat die discussie eigenlijk het gevolg was van verschillende visies op herkansing.’

‘Maar eigenlijk hebben wij als universiteit nog niet nagedacht over de rol en de betekenis van de tweede examenkans in ons onderwijsproject. In documenten als het OER (Onderwijs- en examenreglement, red.) staan veel praktische zaken uitgewerkt, maar verder is er nooit veel expliciet op papier gezet over de visie van de universiteit.’

De decanen erkennen dat bij de implementatie van een nieuw herkansingsbeleid toch nog een kalenderhervorming kan komen kijken

Begin dit jaar schreef de Onderwijsraad een nota met wetenschappelijke onderbouwingen die nu als basis dient voor een discussie over de herkansingsprincipes. ‘De discussie gaat niet over wat in welke week komt, maar over de bredere concepten', meent Philippe Muchez, decaan van de faculteit Wetenschappen. 'Willen we een snelle of late herkansing? En voor wie? Misschien willen we wel iets anders voor masterstudenten dan eerste bachelorstudenten?’

Toch nog kalenderwijziging?

De discussie loopt nu bij de verschillende geledingen en eind april geeft de Onderwijsraad een finaal advies. De bedoeling is om tegen juni te landen, waarna de principes volgend academiejaar verder kunnen worden uitgewerkt.

De decanen erkennen dat bij de implementatie van een nieuw herkansingsbeleid toch nog een kalenderhervorming kan komen kijken, wanneer bijvoorbeeld wordt gekozen voor snelle herexamens in plaats van late. ‘Een herindeling kan voor ons alleen wanneer strikt noodzakelijk’, zegt Hannes Dewaele, mandataris Onderwijsraad bij Stura (Studentenraad, red.). ‘De voorstellen die nu op tafel liggen hebben al veel praktische implicaties. Net zoals vorig jaar zijn eerst middelen, ruimte en draagvlak nodig.’

‘Een herindeling kan voor ons alleen wanneer strikt noodzakelijk’

Hannes Dewaele, mandataris Onderwijsraad bij Stura

Een ander element dat een grondige hervorming van de herexamens kan verhinderen, is het feit dat de KU Leuven de UGent deze keer niet aan haar zijde heeft. Sarah Van Acker, voorzitter van de Gentse Studentenraad: ‘Aan de UGent zijn we wel bezig met oriëntering op zich, maar niet zo specifiek met herkansingsbeleid als bij jullie.’

Loskoppeling

Na de Heb je mei gemist-campagne van Stura tegen de herindeling en de finale doodsteek door de UGent, leek het lot van de herindeling bezegeld. Het draagvlak binnen en buiten de universiteit was te klein geworden en de discussie moest worden ontmijnd in de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad deelde het dossier op in verschillende subthema’s die vooral het onderwijskundige aspect benadrukten. Dat was immers de terugkerende kritiek: het rectoraat linkte bepaalde onderwijskundige vernieuwingen aan een herindeling.

‘Momenteel vind ik de aanpak veel beter, in plaats van de heilloze discussie over “week x en week y” die we vorig jaar hielden'

Gerd Van Riel, decaan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Die koppeling was in het begin nogal evident, vertelt Steven Eggermont, decaan Sociale Wetenschappen. In een aantal scenario’s zorgde de herindeling voor meer onderwijstijd en minder evaluatietijd. ‘Het doel van die scenario’s was om via een herindeling tijd te scheppen voor nieuwe werkvormen en voor meer activerend onderwijs.’

Veranderde houding rectoraat

De nieuwe opdeling geniet alvast een brede goedkeuring onder decanen en studentenvertegenwoordigers. Gerd Van Riel, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW): ‘Zo vind ik het veel beter, in plaats van de heilloze discussie over “week x en week y” die we vorig jaar hielden. Nu kunnen er dingen besproken worden die vast zaten, belangrijke thema’s als herkansing of activering.’

'Nu kunnen we alle thema’s een voor een aanpakken en hoeft de hele operatie niet in een keer’

Philippe Muchez, decaan faculteit Wetenschappen

Bij Stura spreken ze alvast van een toegeving vanuit het rectoraat. Philippe Muchez wil het niet zo gezegd hebben: ‘Dit is inderdaad een veel voorzichtigere tactiek, maar dat is vooral het resultaat van een vruchtbare discussie. Nu kunnen we alle thema’s een voor een aanpakken en hoeft de hele operatie niet in een keer.’

Die thema’s zijn alvast minstens deze drie: de startersdagen, activerend onderwijs en herkansingsbeleid. De startersdagen werden begin dit academiejaar behandeld en daar werd snel een consensus over bereikt. Het thema activerend onderwijs loopt constant in de vorm van proefprojecten aan verschillende faculteiten.