KU Leuven wil tweede zit zo leeg mogelijk

Doel: de duur van de tweede zittijd verkorten

30 september 2019
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
De universiteit erkent dat herexamens niet zo courant gebruikt worden als spreidingskans, maar zal geen bijkomende steun bieden om ze te halen. Daarnaast komen er verbeteringen voor 'Erasmussers'.

Er is consensus dat de afstand tussen de augustus-examens en de start van het daaropvolgende academiejaar groter moet worden. 'Zo kunnen studenten zich beraden over de keuzes voor het volgend academiejaar', zegt vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans.

De periode kan maar beperkt naar voor geschoven worden, en ook inkorten is niet evident. Dat kan enkel als op termijn de tweede kans een echte herkansing wordt en ze voor minder studenten noodzakelijk is. 

Geen spreidingsmiddel

Studenten(vertegenwoordigers) krijgen vaak het commentaar dat de herexamens worden gebruikt als spreidingsmiddel, maar dat komt volgens cijfers maar weinig voor, zegt Baelmans. Herexamens worden voornamelijk gebruikt om een bestaande onvoldoende te verbeteren.

'Onze herexamens in augustus komen vaak niet overeen met de kalenders van buitenlandse universiteiten'

Extra begeleiding voorzien tijdens de herexamens zou dan ook een optie kunnen zijn om de slaagcijfers op te trekken. De universiteit koos hier echter expliciet niet voor: herexamens blijven een herkansing, het doel moet altijd zijn studenten er in eerste zit door te krijgen. Als dat niet lukt, kunnen zij beroep doen op alle ondersteuning die er ook was bij de eerste zit, maar niet op iets extra's.

'We werken trouwens aan meer ondersteuning via educatieve technologie', zegt Baelmans. 'Die laat toe om bijvoorbeeld meer online oefeningen te doen van een vak waar je het moeilijker mee hebt.'

Erasmusstudenten

Er wordt ook ingezet op Erasmusstudenten, in- en uitgaande. Onze herexamens in augustus komen vaak niet overeen met de kalenders van buitenlandse universiteiten. Dit euvel moet van de baan zijn door hen al vroeger te laten herkansen. Niet evident, want dan moet een prof ook meer examens opstellen.

'Je moet wel een volwaardige tweede examenkans bieden'

Lotte Delemarre, voorzitter Studentenraad

Een oplossing ziet Baelmans in een nieuwe tool die professoren op basis van een grote korf mogelijke examenvragen toelaat automatisch een examen op te stellen. Dergelijke oplossingen zijn nu in ontwikkeling.

Een echte herindeling?

Studenten weghouden uit tweede zit is niet simpel. Alvast voor eerstejaars kan met het nieuwe 'deliberatiepakket' gedelibereerd worden vóór de herexamens. Lotte Delemarre van de Studentenraad ziet het echter niet zitten dat er in plaats van studenten wordt beslist.

'Je mag hen natuurlijk aanzetten tot het halen van hun examens in eerste zit,' zegt ze, 'maar je moet wel een volwaardige tweede examenkans bieden.' Daaronder verstaat Delemarre onder andere geen te hoog aantal overlappingen door een ingekorte herkansingsperiode.

Een volledige hervorming van het academiejaar zoals twee jaar geleden voorgesteld zit er alvast niet meer in vóór de rectorverkiezingen van volgend academiejaar. Daarvoor is de onenigheid te groot. Maar op de elementen waar wel consensus is – zoals een verkorte herkansingsperiode – wordt wel gestaag vooruitgang geboekt.