Lezersbrief: ‘De traditionele studentendoop is gedegenereerd tot haar tegendeel’

KVHV-Leuven steunt open brief Luc Sels

10 augustus 2020
Opinie
Auteur(s): Brecht Crabbe
Deze week riep Luc Sels op om na te denken over alternatieve studentendopen. Brecht Crabbe, praeses van het KVHV steunt de oproep en roept op tot een terugkeer naar de traditionele studentendoop.

De traditionele doop is een stijlvolle doopceremonie zoals die beschreven staat in de clubcodex van dr. Mon De Goeyse uit 1935, en op alle vlakken haast het tegendeel is van de huidige doopcultuur. De huidige reactie op ontaarde dopen is echter om het doopcharter nog strenger te maken, maar dat is slechts een zinloze pleister op de open wonde. Het doopcharter is namelijk een opsomming van alle smerigheden die niet meer zouden mogen plaatsvinden en daarmee houdt het één grote misvatting in stand: dat dopen inderdaad een smerige boel horen te zijn.

Uitgerekend dat is wat de rector in zijn open brief tegenspreekt: 'In essentie is een doop een verwelkoming. Bij een doop krijg je een peter en een meter, word je opgenomen in een gemeenschap.' Ook KVHV-Leuven onderschrijft dezelfde boodschap: dopen horen geen ranzige en denigrerende boel te zijn, maar een stijlvolle en respectvolle verwelkoming van de schachten in een vereniging.  

We moeten de huidige dopen niet louter afzwakken in hun onmenselijkheid, maar radicaal anders invullen

Wat we nu nodig hebben is dus niet 'minder ranzigheid' of 'minder vernedering' zoals een verstrenging van het charter zou betekenen, maar gewoonweg géén ranzigheid en géén vernedering. We moeten de huidige dopen niet louter afzwakken in hun onmenselijkheid, maar radicaal anders invullen. 

De inspiratie voor hoe we dat dan moeten doen, is daarbij niet ver te zoeken. Leuven, en bij uitbreiding gans Vlaanderen, kent namelijk een hele rijke en stijlvolle studententraditie die tot stand kwam in de periode van 1875 tot de jaren 1950 en voor een groot stuk door het KVHV-Leuven werden geleid. Verschillende tradities zoals het dragen van pet en lint, het zingen van bepaalde liederen, de stijl en wijze van cantussen, kwam in die periode tot stand. In 1935 codificeerde dr. Mon De Goeyse al deze gebruiken tot de befaamde clubcodex, vandaag bekend als de ‘blauwe bladzijden’ in de groene studentencodex. Ook de studentendoop wordt daarin uitvoerig beschreven.

De oude studentendoop is gedegenereerd tot haar tegendeel

De doopceremonie vindt daarbij plaats op een cantus waar de schachten een peter of meter toegewezen krijgen, aan het clubschild een pseudo-Latijnse formule moeten opzeggen en één ad fundum met een lepeltje zout moeten leegdrinken. Vervolgens verklaart de schachtenmeester in het Latijn dat de schachten gedoopt zijn, zweren de schachten een eed en krijgen ze tot slot hun eigen pet en lint van de club.

Zo vindt bondig uitgelegd een traditionele doop plaats. Het is een mooie, ietwat mysterieuze ceremonie waarin onze schachten inclusief opgenomen worden in onze vereniging. Daarmee staat het in schril contrast tot de huidige doopcultuur: rollen in etenswaren, 'schachtenpap' eten en vooral vernederd worden door ouderejaars, waarna de schachten een jaar later op hun beurt hetzelfde doen met de nieuwe generatie. De oude studentendoop is zo gedegenereerd tot haar tegendeel: van een stijlvolle en menswaardige opname van nieuwe leden, tot een ranzig en soms zelfs onmenselijk gebeuren. 

De open brief van de rector dwingt alle studenten tot nadenken. Hoe kunnen we ontsnappen uit deze vicieuze cirkel aan vernedering? Hoe kunnen we een positieve studentencultuur in de plaats zetten? We hoeven geen nieuw antwoord uit te vinden. Onze rijke studentengeschiedenis biedt voldoende inspiratie. Het is tijd om die vergeten clubcodex van Mon De Goeyse, ooit de standaard voor heel studentikoos Vlaanderen, weer van onder het stof te halen. Stijlvolle studentikoziteit met respect voor mens én traditie. Dat zou pas vooruitgang zijn!

Brecht Crabbe is student wijsbegeerte met minor theologie en praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) te Leuven.