Lezersbrief: 'Luc Sels: een verhaal over waarheid, durven én doen'

Lezersbrief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017

19 april 2017
Lezersbrief
Auteur(s): Schrijver
De redactie ontving naar aanleiding van de rectorverkiezingen een open brief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017.

Beste student,

Over enkele weken sta je voor de belangrijkste keuze in je hele studentenleven aan de KU Leuven. Jij zal mee bepalen wie voor de komende vier jaar rector wordt van onze universiteit.

Ook al zijn de meesten onder ons recent afgestudeerd, als voormalig bestuurders van verschillende studentenverenigingen hechten we nog steeds heel erg veel belang aan de toekomst van onze alma mater.

Wij zijn heel erg blij dat Luc Sels zich kandidaat heeft gesteld voor de komende rectorverkiezingen en zijn overtuigd dat hij de juiste visie heeft om het belang van zowel huidige als toekomstige studenten om te zetten in concreet beleid aan de KU Leuven.

We zeggen dat niet zomaar. We hebben de voorbije jaren namelijk het geluk gehad om nauw met hem te kunnen bouwen aan de studentengemeenschap aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en daarbuiten. Omdat de wereld ook wel eens een verkiezing op basis van inhoud kan gebruiken, delen we graag enkele van onze ervaringen. Een geïnformeerde student is er twee waard, en jouw stem telt.

Horen, zien en niet zwijgen

Studenten worden niet altijd voldoende gehoord, en participatie verloopt te vaak ad hoc. Als decaan heeft Luc Sels echter negen jaar lang hand in hand met studenten aan structurele platformen gewerkt. Daardoor zijn studenten nu talrijk vertegenwoordigd in het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. De onderwijsvertegenwoordiging werd sterk uitgebreid met een systeem van fase-vertegenwoordigers, die rechtstreeks de belangen van hun jaargenoten verdedigen in de permanente onderwijscommissies. Diepgaande studentenparticipatie is dus rotsvast verankerd aan de FEB.

Meer is beter

De KU Leuven heeft een lange traditie van organisaties en verenigingen 'voor en door studenten'. Dit is niet anders aan de FEB, maar het is de focus van Luc Sels op samenwerking en ondersteuning, die het studentenengagement naar een volledig nieuw niveau tilde. De initiatieven die zo tot leven kwamen zijn talrijk en divers; van lezingen met bedrijfsleiders en toppolitici tot projecten in het Zuiden en skills programs. Nooit eerder kregen zoveel studenten vertrouwen en steun om projecten te realiseren, waar àlle medestudenten de vruchten van plukken.

De daad bij het woord

Niet alleen het algemene studentenbelang is belangrijk. Ook elk individu moet alle mogelijke kansen krijgen om zich te ontplooien.

Luc Sels heeft zich altijd als grote voorstander van ondernemerschap bij studenten uitgesproken. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd en stond mee aan de doopvont van een aantal studenteninitiatieven die diverse vormen van ondernemerschap stimuleren.

Voor enkele studenten met een prachtidee, maakte Luc Sels de weg vrij om op minder dan tien jaar tijd de grootste interfacultaire vereniging van de KU Leuven uit te bouwen. AFC (Academics for Companies) bouwt nog elke dag verder aan een positief ondernemend klimaat voor alle KU Leuven studenten.

Ook met AFD (Academics for Development) werden letterlijk en figuurlijk vele grenzen verlegd. Om studenten op duurzame manier impact te laten hebben in ontwikkelingslanden, hielp Luc Sels niet alleen met het zoeken naar financiering en bedrijfscontacten; hij bewerkstelligde ook speciaal voor hen een uniek partnership met de universiteit van Stellenbosch.

Student zijn is meer dan studeren alleen

Sportieve, culturele en nachtelijke activiteiten vormen de lijm die studenten verbindt. Ook hier hechtte Luc Sels erg veel belang aan. Toneel, Revue, proffentap en 24 urenloop… hij was steeds aanwezig, als deelnemer of als grootste fan. En elke eerstejaars weet nog goed hoe “die motard op onthaalweekend” plots de decaan bleek te zijn.

Begin bij de wereld…

Last but not least biedt ook internationalisering unieke mogelijkheden voor jou om je studieloopbaan te verrijken.

Nergens is 'Begin bij de wereld…' zo goed in de praktijk gebracht als de afgelopen jaren aan de FEB. Zowel het aantal als de kwaliteit van de uitwisselingslocaties is drastisch gestegen, met extra nadruk op de niet-Europese bestemmingen. Anno 2017 heeft één derde van de studenten minstens één semester in het buitenland doorgebracht, waarvan 35 % in bestemmingen buiten Europa. Zo heeft Luc Sels de wereld letterlijk binnen handbereik gebracht voor elke student.

Jouw stem telt

Rectorsverkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bepalend voor jou, je medestudenten en toekomstige studenten.

Wij willen dat elke KU Leuven student de kansen krijgt die onze medestudenten aan de FEB hebben gekregen de afgelopen jaren, dankzij een decaan die gelooft in ruimte voor initiatief, inspraak en ondernemerschap. Wij koesteren allen een grote appreciatie voor zijn constructieve manier van werken, waardoor we grote ambities gezamenlijk hebben kunnen realiseren. We zijn er dan ook van overtuigd dat met Luc Sels als rector van de KU Leuven, elke student geruggesteund zal zijn om de persoonlijke aspiraties en nieuwe initiatieven waar te maken.

Hopelijk helpt ons verhaal om een weloverwogen keuze te maken.

Jij bepaalt namelijk de toekomst van de Universiteit. Jouw stem telt.

Namens de voltallige besturen en praesidia van Ekonomika, AFC (Academics For Companies) en AFD (Academics for Development) 2008-2017,

Steven Van Pee, praeses Ekonomika ’08-‘09

Dennis De Roover, praeses Ekonomika ’09-‘10

Ruben Hamilius, praeses Ekonomika ’10-‘11

Thomas Devroe, praeses Ekonomika ’11-‘12

Egwin Avau, praeses Ekonomika ’12-‘13

Kjell Geurts, praeses Ekonomika ’13-‘14

Koen Spliet, praeses Ekonomika ’14-‘15

Jelle Baats, praeses Ekonomika ’15-‘16

William Leclef, praeses Ekonomika ’16-‘17

Handrin Wemel, oprichter en voorzitter AFC ’07-‘08

Inge Keymolen, voorzitster AFC ’08-‘09

Frédéric Coeman, voorzitter AFC ’09-‘10

Tom Voet, voorzitter AFC ’10-‘11

Saskia Lambrechts, voorzitster AFC ’11-‘12

Stef Verbrigghe, voorzitter AFC ’12-‘13

Klaas Nelissen, voorzitter AFC ’13-‘14

Joran Liessens, voorzitter AFC ’14-‘15

Laura Decremer, voorzitster AFC ’15-‘16

Sem Janssen, voorzitster AFC ’16-‘17

Laurens De Poorter, oprichter en voorzitter AFD ’13-‘14

Toon Goes, voorzitter AFD ’14-‘15

Louis Wouters, voorzitter AFD ’15-‘16

Antoine Coppens, voorzitter AFD ’16-‘17