Politie heeft handen vol aan Leuvens feestgedruis

Opvallend veel overlast door studenten

22 oktober 2018
Artikel
Sinds september wemelt het in Leuven weer van de studenten. Overdag treft u ze in de les, ’s nachts op de Oude Markt. Allemaal fun en games zou je denken. Helaas brengt de feestvreugde ook problemen.

Het startschot

Het startschot voor het nieuwe academiejaar is opnieuw gegeven, en daarmee ook dat van alle feestjes, fuiven, cantussen en al wat daarbij hoort. Ook de Leuvense politiedienst heeft dit gemerkt, zo klinkt het bij woordvoerder en commissaris Marc Vranckx: ‘Wanneer het academiejaar start, start ook de overlast. Deze ligt traditioneel zeer hoog de eerste weken van het academiejaar, gaande van nachtlawaai tot schermutselingen. In de eerste weken hadden we meer dan 50 interventies per nacht, tot ’s morgens 6 à 7 uur.’

Wat zullen we drinken

Hoewel het drinken van alcohol niet zonder gevaar is, maakt het een belangrijk deel uit van het Leuvense decor. Tijdens de lesperiodes wordt er het meest gedronken, in de blok zakt dat percentage en in de examens nog meer. De opvatting dat mannelijke studenten meer drinken dan vrouwelijke studenten wordt bevestigd door Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD). Kotstudenten hebben dan weer een hoger risico (61,7%) op problematisch alcoholgebruik dan studenten die thuis (44,6%) of zelfstandig (45,5%) wonen. In het algemeen heeft 51,3% van de studenten een verhoogd risico op probleemgebruik. Dit cijfer blijft stabiel volgens een studentenbevraging die om de vier jaar gedaan wordt. De andere helft van de studentenpopulatie houdt zich wel aan de nieuwe standaard van maximum 10 glazen per week.

'Alcohol is een harddrug, maar we gaan er royaal mee om'

Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

Geluk of verdriet

De redenen voor het hoge alcoholgebruik onder studenten variëren. Langs de ene kant wordt alcohol als iets zodanig ‘normaal’ gezien, dat we voortdurend redenen vinden om het te consumeren. Een slecht resultaat? Ach, we drinken het verdriet weg. Een verjaardag? Daar drinken we eentje op! Uit het meest recente onderzoek naar alcoholgebruik van de VAD blijkt dat alcohol voornamelijk gedronken wordt om sociale redenen (84,1%) en om enhancementredenen (83,7%), bijvoorbeeld om de sfeer op een feestje te verbeteren. 40,4% van de studenten dronk in de voorbije twaalf maanden minstens één keer om met negatieve gevoelens om te gaan. 34,8% dronk minstens één keer om zich te conformeren aan een (vrienden)groep. ‘We drinken constant, zowel in private als publieke situaties’, zegt Geirnaert. ‘In de studententijd wordt dit zeker als normaal gezien. Ouders keuren het goed, aangezien hun kinderen nog jong zijn en plezier moeten maken. De gevolgen worden geminimaliseerd en er wordt nauwelijks over alcoholmisbruik gepraat.’ Sociale media spelen ook mee als katalysator voor het alcoholgebruik van jongeren. Er worden voortdurend foto’s van grappige, gelukkige, zatte mensen gedeeld en de negatieve gevolgen zie je nooit. Dezelfde beeldvorming zet zich door in reclame voor alcohol. ‘De gevolgen van alcohol worden heel eenzijdig weergegeven’ meldt Geirnaert.

'We merken toch dat jongeren niet bewust genoeg zijn van de risico’s van overmatig drinken'

Yentl Biebaut, overlastmandataris LOKO

Aan sensibiliseren nooit genoeg

Sensibiliseringscampagnes zijn er al jaren. De politie is hierin één partner, maar ook de stad, de universiteit, de hogescholen en last but not least, de studenten zelf. Yentl Biebaut, mandataris Overlastpreventie bij LOKO, organiseert dit jaar samen met Lazarus (een project van Stad Leuven, AB InBev, KU Leuven en UZ Leuven) zo’n campagne. ‘We hebben het idee dat het probleem groter is dan de vorige jaren’, stelt Biebaut. ‘Een sensibiliseringscampagne is zeker nodig, want we merken toch dat jongeren niet bewust genoeg zijn van de risico’s van overmatig drinken.’

De gevolgen op korte termijn zijn over het algemeen wel bekend, meent Geirnaert: ‘De katers, het misselijk zijn en het missen van lessen. Het is echter niet zomaar met een kater wakker worden en er een beetje mee lachen, maar dit kan zeker een basis leggen voor zware alcoholproblemen. Alcohol is een harddrug, maar we gaan er royaal mee om.’ Geirnaert vindt het moeilijk om preventieve interventies te ontwikkelen, omdat er onder studenten sprake is van twee groepen. De groep die een verhoogd risico heeft op probleemgebruik moet op een andere manier gesensibiliseerd worden dan de groep die het goed doet. ‘Bij de groep die het goed doet kan je het gedrag bestendigen, maar bij de andere groep moet je echt wel werken op zelfreflectie. Het bewustzijn aanscherpen en focussen op de risico’s van hun alcoholgebruik, zowel op korte als op lange termijn, helpt deze groep meer.’

Politiecommissaris Vranckx wil de studenten ook wijzen op de verantwoordelijkheid die men heeft naar zijn medemens. ‘Je zit hier als student in een stad waar veel kan, waar je je mag amuseren. Maar het is echter ook een stad waar mensen leven die nood hebben aan rust, waar ook andere studenten zijn die niet opgezet zijn met al dat lawaai en die hinder. Hou een beetje rekening met elkaar.’