RZL goes digital

Studenten krijgen keuzeruimte via online platform

17 december 2018
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
De ‘Religie, zingeving en levensbeschouwing’-vakken zullen in de toekomst een online leerplatform krijgen. Daar zullen studenten kunnen kiezen tussen verschillende multidisciplinaire modules.

Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) is samen met Wijsbegeerte het enige vak dat elke bachelorstudent aan de hele universiteit krijgt. 'Desondanks kennen de vakken een heel sterke diversiteit', vertelt vicedecaan Pierre Van Hecke van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, die het vak inricht. 'Elke prof vult RZL in in functie van de studierichting. En dat is ook een sterkte: we zoeken de juiste docent voor elk vak.'

Die opleidings- of faculteitsspecifieke RZL-vakken zullen in de toekomst uitgebreid worden met een overkoepelende component. Van Hecke: 'Juist omdat dit een universiteitsbreed vak is, kunnen we studenten van verschillende disciplines samenbrengen rond grote thema’s die ook levensbeschouwelijke aspecten hebben, zoals klimaatverandering of armoede.' Een digitaal verhaal biedt daarin nieuwe kansen volgens hem, bijvoorbeeld voor meer interactie.

'Als je studenten voor een deel laat kiezen waar ze mee bezig zijn, zullen ze gemotiveerder zijn'

Sander Vanmaercke, ondervoorzitter Stura

Hoewel er nog maar net een werkgroep is opgericht die zich over de hervorming moet buigen en de wijzigingen aan het vak nog toekomstmuziek zijn, is er vanuit de studentenvertegenwoordiging het idee om het vak op te delen per anderhalf studiepunt. Een deel kan dan faculteitsspecifiek worden ingevuld, het andere deel trajectspecifiek, met een waaier aan keuzemogelijkheden.

Voor Sander Vanmaercke, ondervoorzitter van Stura en studentenvertegenwoordiger in de stuurgroep van RZL, is het vooral goed dat er meer keuze zal worden aangeboden. 'Het is nu nog een verplicht vak, maar als je studenten voor een deel laat kiezen waar ze mee bezig zijn, zullen ze gemotiveerder zijn.'

Aangepast aan de opleiding?

Vanmaercke vertelt dat aan veel faculteiten het vak goed aansluit bij de opleiding van de studenten, maar op sommige plaatsen veel minder. Op de faculteit Sociale Wetenschappen bijvoorbeeld krijgen alle studenten hetzelfde vak, maar dat vak gaat vooral over politiek. Er is dus minder aansluiting met de communicatiewetenschappers en de sociologen.

‘Patiënten hebben net als alle andere mensen ook een spirituele dimensie. Studenten leren die kennen en herkennen'

Anne Vandenhoeck, docent RZL aan faculteit Geneeskunde

Religie linken aan elk vakgebied lijk best moeilijk, want wat doe je bij opleidingen als geneeskunde of burgerlijk ingenieur? Professor Anne Vandenhoeck doceert het vak aan geneeskundestudenten en vertelt dat RZL juist bijzonder relevant is voor hen. 'Patiënten hebben net als alle andere mensen ook een spirituele dimensie. Studenten leren die kennen en herkennen, maar ze gaan ook aan de slag met hun eigen levenshouding en hoe hun later beroep die kan beïnvloeden.' Vandenhoeck heeft dit jaar een extra keuzevak ingediend dat ze samen met de ziekenhuispastor van Gasthuisberg zal inrichten.

Andere religies

Jasper Daniels, groepscoördinator Onderwijs bij VTK, vertelt dat de burgerlijk ingenieurs in zijn tijd in RZL veel leerden over de relatie tussen geloof en wetenschap. Ze bespraken het scheppingsverhaal, de ideeën over creationisme en de religieuze aspecten van klimaatverandering. Maar ook algemene religieuze en ethische kwesties kwamen aan bod. 'Misschien is dat nu anders, maar we behandelden in mijn tijd voornamelijk het christendom.'

‘We zullen altijd vertrekken vanuit een christelijke visie'

Anne Vandenhoeck

Sander Vanmaercke zegt dat dat nog een werkpunt is voor de RZL-vakken. In elke studentenbevraging weerklinkt de vraag naar verbreding. 'Studenten zijn echt nieuwsgierig naar die andere levensbeschouwingen', zegt hij. 'Ze willen meer religies en levenshoudingen ontdekken in een uniek vak als RZL.'

Voorlopig zit dat element niet in de vernieuwing, want er is al aandacht voor andere religies en levenshoudingen in RZL, vertelt Vandenhoeck: 'We zullen altijd vertrekken vanuit een christelijke visie. De andere religies raken we zeker aan, maar we zullen nooit het pad opgaan van het relativisme.'