Sociaal isolement bij internationale studenten

Wanneer het buitenland een drempel blijkt

Voor velen is een internationale studie een buitengewone ervaring. Toch houdt niet iedereen altijd mooie herinneringen aan zijn tijd in het buitenland over.

Net als bij Belgische studenten die voor het eerst in de nieuwe omgeving van de universiteit terecht komen, bestaat ook bij internationale studenten het risico in een sociaal isolement te belanden. "Twee maanden na aankomst organiseerde Pangaea een bevraging onder 644 internationale studenten," vertelt Sabine De Jaegere van Pangaea, het ontmoetingscentrum voor internationale studenten. "Ongeveer de helft van de studenten die in september begonnen waren, zeiden toen dat ze zich nog niet gesetteld voelden." Uit de cijfers blijkt ook dat vijftig van de ondervraagde studenten zich nog niet ingeburgerd voelden.

"Twee maanden is natuurlijk kort na aankomst. Je volgt een bepaalde curve als je in het buitenland gaat wonen," legt De Jaegere uit. "Eerst is er de honeymoonfase: alles ziet er fantastisch uit. Daarna komt een dip en kan de eenzaamheid toeslaan." Ze benadrukt wel dat het aantal studenten dat ook effectief terug naar huis keert een heel kleine minderheid bedraagt.

"Eerst is er de 'honeymoonfase'"

Sabine De Jaegere, Pangaea

Ook de psychotherapeuten van het Studentengezondheidscentrum krijgen internationale studenten op gesprek die kampen met gevoelens van sociaal isolement. "Weg zijn van thuis brengt veranderingen met zich mee. Iedereen reageert daar anders op," vertelt Samira Akhtar van het Studentengezondheidscentrum. "Dan kunnen aanpassingsmoeilijkheden of gevoelens van heimwee voorkomen."

Volgens Luc Goossens, professor aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, is eenzaamheid ook een complex probleem. "Eenzaamheid heeft altijd te maken met twee dingen, namelijk de situatie waarin men zich bevindt maar ook wie je zelf bent." Volgens hem speelt de situatie van internationale studenten wel een rol maar hij benadrukt dat die niet overdreven mag worden."Het is iets heel individueels."

Eenzaamheid is daarnaast niet direct gerelateerd aan het hebben van veel sociale contacten. "Eenzaamheid kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn," gaat Goossens verder. "Je kan veel sociale contacten hebben die enkel oppervlakkig zijn. Dan hebben mensen wel voldoende sociale contacten, maar zijn ze er niet tevreden over."

Voorzieningen

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om eenzaamheid te voorkomen. Kotgenoten, landgenoten, de faculteiten en de kringen hebben de grootste invloed. En dan is er uiteraard nog Pangaea zelf. Aan het begin van elk semester organiseert Pangaea samen met LOKO International en Erasmus Student Network, de Ori├źntation Days. Dit programma wil aan internationale studenten de kans bieden elkaar en de universiteit voor de start van het semester al te leren kennen. "Zo goed als iedereen die in september aankwam, was daarop aanwezig," stelt De Jaegere. "Een grote meerderheid geeft aan dat dat hen hielp om zich hier thuis te voelen."

"Een luisterend oor is vaak al een grote stap"

Samira Akhtar, Studentengezondheidscentrum

"Wij willen echt een home away from home zijn," vertelt De Jaegere. "We organiseren zowel grootschalige evenementen als kleinere activiteiten. Die zijn voor sommige mensen laagdrempeliger." Daarnaast is er ook nog het Buddy-project, waarbij een Belgische student een internationale student onder zijn hoede neemt. "Het programma speelt een grote rol die het helaas nog niet helemaal kan vervullen. De verwachtingen liggen soms te zeer uiteen," maakt De Jaegere wel de kanttekening.

Ook het Studentengezondheidscentrum biedt hulp. Zo zijn er de gratis workshops Upgrade your mind, waar studenten onder anderen leren hoe ze emotionele problemen het best herkennen en aankaarten. "Op deze manier wordt het taboe dat er nog steeds heerst op een laagdrempelige wijze verder doorbroken," zegt Akhtar.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een mindbuddy aan te vragen die voor een bepaalde periode een duwtje in de rug geeft op emotioneel en sociaal vlak. "Vaak is een luisterend oor immers al een grote eerste stap naar een oplossing," vertelt Akhtar.

Pangaea is het ontmoetingscentrum voor internationale studenten in Leuven. Het adres is Vesaliusstraat 34, 3000 Leuven.

Veto schreef al eerder over eenzaamheid bij Chinese studenten Het artikel lees je hier:

http://veto.be/artikel/soms-vraag-ik-me-af-wat-ik-hier-doe