Studentenraad KU Leuven heeft nieuwe voorzitter

Lotte Delemarre unaniem verkozen

06 augustus 2019
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
Het komend academiejaar zal Lotte Delemarre met haar ploeg aan het hoofd van Stura staan, zo besliste de Algemene Vergadering maandag. Daarmee komt een einde aan drie maanden verkiezingssaga.

Delemarre bekleedde vorig academiejaar al een van de hoogste functies binnen Stura als vertegenwoordiger in de Academische Raad, de jure het hoogste beslissingsorgaan van de KU Leuven. 

De masterstudente Geneeskunde was kandidaat om dat mandaat dit jaar verder te zetten onder kandidaat-voorzitter Sander Vanmaercke, maar begin mei diende ze haar kandidatuur toch niet in. Toen ze zich daarna officieel terugtrok, zag Vanmaercke ook af van zijn kandidatuur

In de zomermaanden werkte Stura aan een volledig nieuw team, dat maandag werd verkozen met een programma met opvallend veel ‘interne’ maatregelen – niet onlogisch gezien de spanningen die het verkiezingsdrama van mei blootlegde.

'Ik heb zelf een jaar meegedraaid en de pijnpunten in de nieuwe structuur gemerkt’

Lotte Delemarre

Delemarres team wil die spanningen tegengaan met meer transparantie en een focus op een aangename werkomgeving. ‘We doen hier aan vertegenwoordiging, maar Stura moet ook een plaats zijn waar iedereen zich thuis kan voelen’, zegt ze daarover.

De vertrouwensband tussen de bekleders van ‘lichtere’ mandaten en de leden van het recent opgerichte Dagelijks Bureau verdient de volle aandacht voor de ploeg. ‘Voor mij is dat belangrijk. Ik heb zelf een jaar meegedraaid en de pijnpunten in de nieuwe structuur gemerkt’, vertelt Delemarre daarover.

De Algemene Vergadering kon dat wel smaken en toonde zich verenigd in zijn steun voor Delemarre en haar ondervoorzitter Robin Kelchtermans, die – best uitzonderlijk – unaniem verkozen werden.

Nog niet volledig

Communicatie, samen met de relatie met LOKO een heikel punt vorig jaar, is een prioriteit voor het nieuwe team. Stura zal dit jaar een nieuwe stafmedewerker communicatie aannemen om het euvel te verhelpen.

'Onze ambitie is om in elke raad een student te krijgen, en dat gaat ons lukken’

Lotte Delemarre

De functie van campuscoördinator is nog niet ingevuld. Aangezien er volgens Delemarre nog niet direct zicht is op een kandidaat, zal Stura de campussen verdelen onder de leden van het Dagelijks Bureau met een focus op drie campussen waar veel aan het gebeuren is (campus Kortrijk, Antwerpen en Brussel). Lotte Delemarre zelf zal coördineren.

Er zijn daarnaast nog een heel aantal ‘lichtere’ mandaten die nog openstaan. Daarvoor, zo zegt Delemarre, lopen nog gesprekken met mensen: ‘Vaak vinden we nog kandidaten in september of oktober. Onze ambitie is sowieso om in elke raad een student te krijgen, en dat gaat ons lukken.’

Jaar van de waarheid

Volgend jaar wordt een druk jaar voor Stura. Zo start er een nieuwe ronde van het interne kwaliteitszorgsysteem Cobra en komt er een nieuwe minister van Onderwijs aan. Het zal ook het jaar van de waarheid worden voor de verhouding tussen Stura en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

'Ik merk dat we de voorbije jaren niet ten volle de stem van de KU Leuven-student bij het Vlaams beleid konden verdedigen'

Lotte Delemarre

Stura stapte daar in 2016 uit, gevolgd door onder meer de Studentenraad UAntwerpen. Die laatste maakte echter in juli dit jaar zijn herintreding bekend na een aantal hervormingen binnen VVS.

Sinds vorig jaar lopen er ook gesprekken met Stura KU Leuven en andere niet aangesloten studentenraden zoals die van UCLL regio Leuven of HoGent. Die gesprekken zitten in een laatste rechte lijn, waardoor het dossier dit academiejaar al zou kunnen landen.

Delemarre, die naast de campussen ook de Vlaamse vertegenwoordiging persoonlijk op zich zal nemen, stipt het belang van het dossier aan: ‘Ik merk dat we de voorbije jaren niet ten volle de stem van de KU Leuven-student bij het Vlaams beleid konden verdedigen. Een toetreding tot VVS zou een goede garantie bieden dat dat wel gebeurt.’ Al benadrukt Delemarre dat het laatste woord daarover bij de AV ligt.

Terzijde: sinds vorig jaar deelt Stura samen met de Studentenraad UAntwerpen een extra zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad, naast het zitje van VVS.  Wat daarmee gebeurt nu de Studentenraad UAntwerpen wel en Stura KU Leuven niet is aangesloten, is nog onduidelijk.


Rechtzetting: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Klaas Collin en Dennis Gelders waren verkozen als mandatarissen 'Algemene Raad'. Dit moet uiteraard Academische Raad zijn.

Naast Lotte Delemarre als voorzitter, werden maandag ook Robin Kelchtermans (ondervoorzitter), Maarten Claes (algemeen beheerder) en Klaas Collin en Dennis Gelders (mandatarissen Academische Raad) verkozen voor het Dagelijks Bureau van Stura. Toon Robberecht, Loïc Vandeput en Lisa Van Eyken werden verkozen als mandatarissen voor de Onderwijsraad van de KU Leuven.